תכנית המתמחים תשפ"ג ההרשמה נפתחת!
לאחר ההרשמה נזמן אתכם למפגש מידע וראיון אישי 
שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
נייד
שם מחלקה
שנת לימודים בתשפ"ג?
FacebookInstagram/LinkedinWebsite