image
ארבעה קירות
נועה טרסיוק כץ
מחלות אזעקות צהלות וצפירות,
חלומות אהבות צעקות וצרות,
נשארתי תקועה בין ארבעה קירות,
ובשלב מסוים, נגמר מה לראות.

בלילות, אדמיין לי טירות,
שמשקיפות על אוקיינוס מוצף בסירות,
וציורי קערות מלאות בפירות,
תלויים זה לצד זה על ארבעה קירות.

בימים, אלמד על פרות,
ואולי אאלתר הליכה על קורות,
ואשלח חיקויים של כל המורות,
לחברים שתקועים בין ארבעה קירות.

ובסופו של דבר, קוראים וקוראות,
על אותו יום אחד עושים חזרות,
ארבעה בתים וארבע שורות,
על כלוב בין ארבעה קירות.
ארבעה קירות<br> נועה טרסיוק כץ
דיוקן עצמי
לוטם לוזון
הגשם ממשיך לירות את טיפותיו,
והן נורות לכל עבר
הוא לא שואל אף אישה או ילד, 
הוא בא כשמתחשק,
כשמוצא לנכון.
לעיתים נראה בו כברכה, 
ולעיתים נתעצבן שהרס לנו את
התסרוקת.
אך כל זה לא יזיז לו מאומה,
הוא תמיד ימשיך
לירות
דיוקן עצמי <br> לוטם לוזון
דמותך הנאהבת
סאשה רובינשטיין
תשוקתך החובקת היא לי שיכחה
מכל צרותיי שביומי המעיק
אל דמותך הנאהבת אשא ברכה
כאל דמות של מלאך בבית כנסת עתיק

אך דמותך כדמות המלאך לא קיימת
אלא רק בראשי הקודח בלילות
אולם דמותך עצמך גם כן נאהבת
אך לא כאותה דמות הלבושה בכלולות

על כך, נאהבתי, נאלץ אני לעזוב,
למסע בו אלמד על חיים ועולם
אינני יודע כלל מתי אחזור
אם בכלל, אז מסרי בשמי שלום לכולם
דמותך הנאהבת <br> סאשה רובינשטיין