מדיניות אספקה
  1. ערכת המוצרים שתוזמן במסגרת הקמפיין תסופק תוך 14 ימי עסקים. 
  2.  ערכת המוצרים בעלות מיוחדת הלקוח ישלם בעבור ערכת המוצרים והשליחות 
  3. המוצרים אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה למעט כקבוע בחוק. במקרה של החזרה ו/או החלפה יישא המשתתף במלוא עלויות השילוח כפי שיהיו.
  4. חברת DNA מעניקה שירותי מדיה והפצה בלבד לחברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן:"החברה") ובהתאם אינה צד להתקשרות שבין החברה לבין המשתתף ובכלל זה אינה אחראית לטיב המוצרים ו/או לאיכותם . בהזמנת הערכה מחברת   DNA מאשר המשתתף כי הוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי חברת  DNA  למעט החזר כספי במקרה של אי אספקת המוצר . 
  5. חברת DNA תשמור את הנתונים שימסרו על ידי המשתתף בעת ההרשמה לסימילאק קלאב ו/או בעת הזמנת הערכה, במאגר המידע של חברת  DNA וכן תהא רשאית להעבירם על פי שיקול דעתה לצדדי ג' לרבות לחברות שעובדות עימה בשיתוף פעולה לצרכי בקרה, מחקר, שיווק ו/או קבלת מידע ו/או קבלת הטבות בהתאם לפרטי. הנני מאשר בפורש לחברת  DNA ולצדדי ג' אליהם יועברו הנתונים לשגר אלי מעת לעת הודעות , עדכונים, או הצעות על שירותים או מוצרים שלהן , הטבות ייחודיות והזמנות אישות, באמצעות דוא"ל, מסרונים, שיחות טלפון או דואר