תושבי כפר סבא העתיד העירוני מתחיל כאן הצטרפו לאסנת ספורטה אסנת ספורטה ראש העיר
שם פרטי
שם משפחה
נייד
אסנת ספורטה חברת מועצת עיריית כפר סבא