image
הידיעון המקוון של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר: 10 בפברואר 2022
עורכת ראשית: ד"ר טובה בנסקי | עורכת מייסדת: פרופ' יפה ברלוביץ 2021-2017 | עורכת הידיעון: רוני בן-כנען
דבר האורחת

דבר האורחת

והפעם העורכת
בתחילת דברי אציין עד כמה אני שמחה לערוך את הניוזלטר של האגודה ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר. כשעלה הרעיון לראשונה הייתי מופתעת ולא לגמרי בטוחה, כי לא ערכתי ניוזלטר לפני כן, וגם משום שפרופסור יפה ברלוביץ מילאה את תפקיד העורכת בצורה מעולה כבר שנים רבות וחשבתי שאולי יהיה זה לטובת העניין שתמשיך. לאחר שיחה עם קולגות ופרופסור ברלוביץ, שוכנעתי לצעוד לתוך נעליה הגדולות (במלוא הצניעות וההערכה לפרופסור ברלוביץ), ותפקיד זה החזיר אותי חמישים שנה לאחור, לפעם הראשונה בה נתקלתי בפמיניזם במסגרת אקדמית.
בתחילת שנות השבעים תוך כדי לימודי לתואר השלישי באוניברסיטת גלאזגו, נחשפתי לראשונה למחקרים אקדמיים פמיניסטיים. הגל השני של הפמיניזם היה בשיא פריחתו בבריטניה והפמיניזם הרדיקלי היה פופולארי בקרב חוגי הסטודנטים והמרצים במדעי החברה. הויכוחים האינטלקטואליים פרחו בכל הפורומים האקדמיים כולל במדיה ובמועדוני הדיוניםָָָ (debating societies) הכל כך אהובים על הבריטים. הויכוחים בין הפמיניזם הליברלי, הסוציאליסטי והרדיקלי היו על סדר היום הפמיניסטי והמילים "שוויון", "אפלייה", "דיכוי", ו"פטריארכיה" שלטו ברמה. כשהגעתי לביקור מולדת בשנת 1972, השתתפתי באחת הפגישות בצריף שעמד במרכז חורב, במקום שבו עומד היום המבנה המרכזי, שמחתי לראות שגם בישראל מתחילה התעוררות שהיתה אז ממש בחיתוליה ופגשתי את ד"ר מרשה פרידמן, פרופסור מרילין ספר ואת נעמי נמרוד, שהיתה המזכירה האגדית של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה.
באותה תקופה היו מאבקים לשוויון בשכר, שוויון בתעסוקה ובקידום, ולמניעת אלימות כלפי נשים עם הקמת המעון הראשון לנשים מוכות בחיפה. מאז היו שינויים רבים הן במצב האובייקטיבי בחברה, והן בתפיסות והמאבקים הפמיניסטיים. היו לתנועה הישגים רבים בארץ ובעולם והתקבלו החלטות חשובות בתחום המגדרי הגלובלי כמו ללמשל החלטה 1325 של מועצת הבטחון של האו"ם שהתקבלה בשנת אלפיים ובימים אלה הרשות לקידום מעמד האישה בישראל הקימה ועדה בין-משרדית להכנת תכנית פעולה לאומית ליישום ההחלטה בישראל. יחד עם זאת המחקרים והניתוחים הפמיניסטיים שפורסמו לאחרונה והאירועים בחברה מראים נסיגה במעמדן של הנשים בארץ בכל התחומים שנבדקו. למרות שנשים רבות הגיעו לעמדות בכירות בתחום הכלכלי, ומספרן של השרות וחברות הכנסת בממשלה הנוכחית עלה, עדיין אנחנו רחוקות מהמטרה של שוויון מלא. למרות החקיקה והגברת המודעות לאלימות כלפי נשים ולרצח נשים על ידי בני-זוגן,אנחנו עדיין נאבקות באלימות הגוברת כלפי נשים יהודיות ופלשתיניות אזרחיות ישראל ורק היום (יום ראשון 6 לפברואר) התבשרנו בעיתונים על עוד נסיון לרצח של אם לשלושה בלוד. יתר על כן המגמה של הפרדה מגדרית בתחום הציבורי מעידות על החמרה בסטטוס הנשים כמו גם המשך המגמה של אי שוויון בשכר ובקידום כשהמגפה מחמירה את חריפות הסמנים הללו.
ידע רב הופק בארץ בארבעים השנים האחרונות באמצעות מחקרים הנערכים באקדמיה בכלל ובתכניות ללימודי מגדר בפרט והניוזלטר של האגודה שם לו למטרה, בין היתר, להפיץ את הידע, להעלות מודעות למתרחש בתחום המגדר באקדמיה ובשטח ולסייע להמשך הפעילות הפמיניסטית בארץ. כפי שפוקו כבר לימד אותנו, ידע הוא כוח, והכוח הטמון בידע המצטבר עוד לא לגמרי מנוצל ו/או מתורגם למעשה ולכוח לשינוי.רואלי נצליח לתרום ולו במעט בתחום זה.
בקיצור, למרות שינויים הרבים, המאבקים נותרו בעינם נוסח הפתגם הצרפתי "הכל השתנה והכל נותר אותו הדבר", ואפילו החמיר. עוד רבה העבודה שלפנינו ולצורך העניין אנחנו חייבות לרתום את הדור הצעיר להמשך המאבק ולהתאמתו לדור הצעיר. אני תקווה שהניוזלר יחדש את פניו ויוכל לתרום להתגייסות להמשך המאבק.

טובה בנסקי
מחקר פמיניסטי

מחקר פמיניסטי


כלכלת טיפול - הרעיונות שמשנים את העולם
יעל חסון
 פורסם בכתב העת תלם, גיליון 7, במסגרת פרויקט "הרעיונות הגדולים"

״כלכלת הטיפול״ הוא מונח המתייחס לטווח רחב של פעילויות, בשכר ולא בשכר, שמספקות מענה לצרכים פיזיים ורגשיים של מבוגרים וילדים. פעילויות אלה – מטיפול בילדים ועד לטיפול סיעודי בקשישים – מאפשרות לחברה שלנו להמשיך להתקיים ולהעמיד דורות חדשים. בשנים האחרונות כלכלניות פמיניסטיות ברחבי העולם עוסקות בגיבוש הצעות מדיניות שנועדו לארגן מחדש את שירותי הטיפול ואת ההשקעה בהם.

התביעה לחשיבה מחודשת על כלכלת הטיפול נובעת, בין היתר, מהיווצרות ״הגירעון הטיפולי״ – קרי, הקושי ההולך וגובר של משפחות ברחבי העולם לספק לקרוביהן טיפול זמין ואיכותי. גירעון זה נוצר משילוב בין העלייה בהשתתפות נשים בכוח העבודה בעשורים האחרונים – שגרמה למשבר בעבודת הטיפול בתוך המשפחה, שכן היא לא לוותה בעלייה דומה בהשתתפות של גברים בעבודת הטיפול בבני ובנות המשפחה – ובין העלייה בתוחלת החיים, שהביאה להתארכות התקופה שבה נדרש טיפול בבני משפחה מבוגרים.  
שחיקת האימהוּת והתבססות ההדרה במשפט כאיום על מעמדן האזרחי של נשים בישראל
דפנה הקר, יופי תירוש
פורסם בקריאות ישראליות - כתב עת רב-תחומי במדעי החברה והרוח, גיליון 1, ינואר 2022

במסה זו נבקש לסרטט, בתמציתיות, שני תהליכים סוציו־משפטיים מדאיגים המתרחשים בימים אלה בחברה הישראלית: שחיקת ה"אימהוּת" כקטגוריה שמעניקה לנשים תמיכה מדינתית ומעמד אזרחי, ולו חלקי, בקולקטיב, וההתבססות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי. תהליכים אלה משקפים שינויים מהותיים בחברה הישראלית המאיימים על מעמדן האזרחי של נשים. הם גם מדגימים את הרלוונטיות, הנמשכת והדחופה, של חקר המשפט מבעד לעדשה המגדרית.

סקירה קצרה של הספרון החשוב 
 Care Manifesto: The Politics of Interdependence, 2020
נכתב על-ידי קבוצת המכנה את עצמה קולקטיב ה- care   ועליה נמנים חמישה: Andreas Chatzidakis, Jamie Hakim, Jo Littler, Catherine Rottenberg, and Lynne Segal
 


נתחיל בקשר הישראלי. קת'רין רוטנברג, מחברת המאמר החשוב בתיאוריה וביקורת, עלייתו של הפמיניזם הנאו-ליברלי (2018), שהיתה ראשת התוכנית ללימודי מגדר בבן גוריון, וגם פרופסורית במחלקות לספרות זרה ובלשנות, עזבה את ישראל בעזרת מענק המחקר היוקרתי של מארי קירי וכיום מלמדת באוניברסיטת נוטינגהם באנגליה. ב- 2017 הקימה יחד עם ארבעת שותפיה את קולקטיב ה- care והמניפסטו של הטיפול הוא התוצר שלה החשיבה המשותפת שלהם. 

נקודת הפתיחה של המניפסטו היא שאנחנו בעיצומו של משבר עולמי של טיפול במובן זה שהחברה מושתתת על יסודות של תחרותיות ורווחיות בעוד כלכך רבות ורבים מאיתנו זקוקים לכל הרבה התייחסות בכלכך הרבה מצבים וכמובן שבתקופת הקורונה, על אחת כמה וכמה. איך נצא מזה? 

מניפסט הטיפול שם את ה-care במשמעותו כעבודת הטיפול בבית ובמשפחה שלא בשכר לצד העבודה הנעשית בשכר על ידי מועסקות.י מערכות הבריאות, החינוך והרווחה. ההתייחסות כאן היא לכל הטווח שמטיפול אינטימי - טיפול בילדים, בריאות, טיפול בקשישים - ועד לטיפול בעולם הטבע. אנחנו חיים בעולם שנשלט על-ידי עקרון הצמיחה המתמדת שפוגע בטבע ובבני אדם כאחד, אבל זה לא חייב להיות כך.מניפסט הטיפול מציג חזון לעולם אכפתי באמת. המחברים רוצים לדמיין מחדש את תפקיד הטיפול בחיי היומיום שלנו, מה שהופך אותו לעיקרון המארגן בכל מימד ובכל קנה מידה של החיים. כולנו תלויים זה בזה, ורק על ידי טיפוח קשרי התלות ההדדית בינינו נוכל לקדם סדר כלכלי-פוליטי שבו כל אחת ואחת מאיתנו יכולה למצות את כישוריה ולשגשג. מניפסט הטיפול מציג את הטענה על פיה החברה האנושית צריכה להציב את הטיפול במרכז המדינה והכלכלה. ממשלה אכפתית חייבת לקדם את הרווחה הנפשית הקולקטיבית, ולא רק את סיפוק הרצון האישי של קבוצה קטנה. משמעות הדבר היא שינוי האופן שבו אנו מארגנים את העבודה באמצעות עקרונות שיתופיים (קולקטיביים), ודגש על מקומיות והלאמה. הוא מציע להרחיב את הבנת חשיבותה של הנתינה וההתייחסות כלפי כל האחרים בסביבתנו. הוא קורא לחיזוק האפשרות שלנו לתת ביטוי להיותנו אכפתיים וזאת באמצעות שיקום המרחב הציבורי, כך שהערים ומקומות הישוב שלנו יהפכו לנעימים יותר. כדאי מאד לקרוא את הספרון הזה שמציב אלטרנטיבה ותקוה ולהתחבר לחוקרות וחוקרים ברחבי העולם שתרים אחר דרכים להגביר את השפעתם של ערכי ה- care האחריות, המחוייבות, האכפתיות, ההענות, כך שיחליפו את החמדנות. 
מהשטח
נייר עמדה: אלימות כלכלית: אפיונים ודרכי התמודדות 
מושתת על מחקר "תגובת הרשויות לאלימות כלכלית" בעריכת אריאן רנן-בריזלי, דלית יסעור-בורוכוביץ', ואורלי בנימין

על פי רוב אלימות כלכלית במערכת זוגית קורית בתצורה הזאת: בן הזוג מונע מבת הזוג מעורבות בשליטה במשאבים כלכליים ופיננסיים או מגביל את מעורבותה, ומנסה לשלוט ביכולתה להשיג משאבים כלכליים או להשתמש בהם (רנן-ברזילי ויוסרי, 2016). החוק למניעת אלימות במשפחה, המסדיר הגנה הוא מסגרת הטיפול היחידה האפשרית כיום לנפגעות אלימות 1 על נפגעות אלימות בן זוג בישראל, כלכלית, כמקרה פרטי של אלימות בן זוג לצד אלימות פיזית, רגשית-נפשית, מינית ודיגיטלית. לעיתים קרובות ממצים רק חלקית זכויות בגין אלימות במשפחה, ובהקשר של אלימות כלכלית חלקיות זו בולטת עוד יותר בשל מיעוט ההתייחסויות המפורשות אליה במערך ההנחיות החל על השירותים החברתיים. במחקר שערכנו על אלימות כלכלית בישראל עלתה חלקיות זו כחלק משגרת הטיפול במקרים אלה. המחקר, במימון משרד המדע והטכנולוגיה, התבסס על ראיונות שנערכו בסוף 2019 תחילת 2020 באגפים לשירותים חברתיים, במרכזים למניעת אלימות, בביטוח הלאומי וביחידות הסיוע שליד בתי המשפט למשפחה. הממצאים מלמדים שנדרש לחזק את האפקטיביות של שגרת הטיפול במקרים של אלימות כלכלית, שנדרש להרחיב את טווח המענים הניתנים ושיש להבטיח שמיצוי הזכויות של נפגעות אלימות כלכלית יהיה שלם יותר. בנייר עמדה זה ברצוננו להציג את תובנותינו, הנובעות הן מממצאי המחקר והן ממעקב צמוד אחר הנעשה בעולם בתחום המאבק באלימות כלכלית, ולהציע דרכי טיפול טובות יותר.
מטרת נייר עמדה זה היא להציג את הידע המצוי בעולם אודות תופעת האלימות הכלכלית, כמו גם את ממצאי המחקר של כותבות הדוח שחקרו ידע זה ואת דרכי הטיפול והעזרה לנפגעות. נייר העמדה מיועד קודם כול לנשות ולאנשי הטיפול והשירות בקו החזית, כלומר אלה הבאים במגע ישיר עם נשים נפגעות אלימות כלכלית, כמו גם לקובעי המדיניות ולמנהליה. 
חדש על המדף

חדש על המדף

image
דלתיים סגורות לרווחה: אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדיהן
אסתר הרצוג
הוצאת פרדס, 2021

דלתיים סגורות לרווחה  עוסק ביחסה של המדינה כלפי אמהות הנאבקות למניעת הוצאת ילדיהן מחזקתן. הוא בוחן תהליכים של הפקעת אמהוּת ואת האמצעים המופעלים על ידי מערכות הרווחה והמשפט במהלכם. בספר נחשפת עוצמת רשויות המדינה והיעדר מנגנוני פיקוח וביקורת משמעותיים על התנהלותן. מאבקיהם של פעילות וארגונים חברתיים, לשינוי מדיניות ‘ההשמה החוץ ביתית’ ולמען השקעת משאבים במשפחה ובקהילה, נהדפים בעזרת מנגנוני השלטון וארגונים הסמוכים לשולחנו.
סיפוריהן של שתי אמהות: קרן (שם בדוי), ובתיה סעדה ז”ל ושל פוליטיקאית אחת, ד”ר מרינה סולודקין ז”ל, הם הציר המרכזי של הספר. קורותיהן של קרן ובתיה רוויים בכאב, ייסורים וזעם, אך גם באומץ לב ובמסירות אין קץ לילדיהן. מעורבותה של מרינה במאבק לשינוי מדיניות הרווחה הייתה לסמל של מסירות ואומץ יוצאי דופן בזירה הפוליטית.
הספר מתבסס על פעילות חברתית־פמיניסטית, מזה כשלושה עשורים, בליווי אמהות במאבקיהן נגד הפקעת אימהותן. הוא מבוסס גם על מחקר מתמשך המלווה בפעילות למען שינוי מדיניות הרווחה בסוגיית ‘ילדים ונוער בסיכון’.
image
בין הבית לרחוב: היעדר ביטחון דיורי בישראל
שלומית בנימין
הוצאת מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, 2021

בשנים האחרונות עלה בישראל מספרם של האנשים הנתונים במצוקת דיור; מקצתם חסרי קורת גג ומקצתם חסרי בית סמויים, אנשים שאין להם מקום מגורים קבוע ובטוח. נשאלת השאלה מי ייחשבו חסרי בית: האם אלו רק אנשים שמתגוררים ברחוב או גם מי שנמצאים על סף פינוי מביתם או מתגוררים אצל קרובי משפחה וחברים? האם נשים שסובלות מאלימות ומקום מגוריהן אינו בטוח יכולות להיחשב חסרות בית? וכיצד יוגדרו הבדואים תושבי הכפרים הלא מוכרים שבתיהם נהרסים חדשים לבקרים? שאלות נוספות נוגעות להבניית התופעה, מתוך הנחה שהגדרת הבעיה קובעת את תפיסתה ואת אופני ההתמודדות עימה: בידי מי הכוח להגדיר את הבעיה? האם מדובר בסוגיה אישית או בבעיה חברתית שיש לה היבטים תרבותיים, לאומיים ופוליטיים? מה טיבו של המאבק על הגדרת התופעה ועל קביעת גבולותיה?
שאלות אלו עומדות במרכז ספרה של שלומית בנימין בין הבית לרחוב: היעדר ביטחון דיורי בישראל. המחברת מציגה ניתוח ביקורתי של ההיסטוריה והסוציולוגיה של ההגדרות "היעדר בית" ו"היעדר ביטחון דיורי" בישראל למן שנות התשעים של המאה העשרים. בתוך כך היא מתחקה על הממד הפוליטי של הבניית הבעיה ברמה המוסדית, הכרוך בסיווג ובמיון של קבוצות של נפגעי דיור לקטגוריות נפרדות. הבניה זו, נטען, אינה מאפשרת הבנה מלאה של התופעה, ולשם כך נחוצים אופני חשיבה חדשים. בין השאר הספר מראה שהתבוננות בתופעה מזווית הראייה של הנפגעים ממנה מגוללת סיפור שונה, המערער את ההגדרות המוסדיות ומשנה את גבולותיהן. 
הפרק הרביעי בספר עוסק בהיבט המגדרי של מחוסרות דיור: "הומלסיות בביתן: אמהות יחידות מחוסרות דיור".
לוח מודעות

לוח מודעות

קולות קוראות, מלגות ועוד
מה קורה?

מה קורה?

כל מיני אירועים שיתקיימו בקרוב: ימי עיון, כנסים, הרצאות, ערבי שיח, סיורים, הקרנות, הקראות, מסיבות ועוד. 
image
חיפה בורוד: סיור מודרך בעקבות תולדות הקהילה הגאה בחיפה
11 בפברואר 2022 בשעה 10:00
כחלק מארועי פסטיבל חיפה השלישי להיסטוריה קווירית, נצא לסיור מודרך בעקבות תולדות הקהילה הגאה בחיפה, בהדרכת דותן ברום, חבר בצוות פרויקט ההיסטוריה החיפאית הגאה ומורה דרך מוסמך.
מפגש בסדרה 'השמיעיני קולך': אילמות, זעקה, תלונה ורינה: מסע בעקבות קולות נשיים במקרא
13 בפברואר, 2022 בשעה 19:00
מפגש רביעי בסדרה. ההרצאה מפי פרופ' יעל שמש
שילוב סטודנטים וסטודנטיות חרדים במסלולים לא ייעודיים באוניברסיטאות
10 בפברואר 2022 בשעה 14:00


הכינוס המקוון באירוח האקדמיה הצעירה הישראלית
יש מפלצת בחדר: שיחה עם תמי אביגיא שורדת זנות
13 בפברואר 2022 בשעה 19:00

במפגש שיתקיים באשה לאשה יוצאו גם פריטי אומנות של תמי למכירה
יום העיון השנתי בהיסטוריה קווירית 2022
17 בפברואר 2022 בשעה 11:30

יום העיון השנתי בהיסטוריה קווירית 2022 מתקיים כחלק מפסטיבל חיפה השלישי להיסטוריה קווירית, בארגון פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית.
image
image
כנסים מהדהדים

כנסים מהדהדים

אורלי בנימין: מושב לזכרה של מרשה פרידמן (ז”ל)

ביום הראשון לכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית - האגודה שלנו יחד עם קהילת מגדר של האגודה הסוציולוגית ובמיוחד ד"ר טל מלר ויוליה שבצ'נקו המובילות של קהילת מגדר, ערכנו מושב לזכרה של מרשה פרידמן (ז"ל) שהלכה לעולמה בספטמבר 2021. במושב השתתפו ארבע דוברות - 
ד"ר שרי אהרוני, מרצה בכירה בתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון. חוקרת פמיניזם ופוליטיקה בינלאומית, עם דגש עם ביטחון ושלום וגם מתעדת את ההיסטוריה של תנועת הנשים בישראל מאז שנות השבעים וארכיונים פמיניסטיים מקומיים. 
פרופ' אסתר הרצוגפרופסור לאנתרופולוגיה, המכללה האקדמית צפת. מייסדת תנועת ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים ופרלמנט נשים. פעילה חברתית ופמיניסטית.
גב' נבילה אספניוליפסיכולוגית קלינית מנהלת מרכז אלטפולה, פעילה פמיניסטית ופוליטית.
גב' אילנה שזור, פעילה חברתית פמיניסטית ממייסדות הפמיניזם המזרחי בישראל.

אנסה לסכם בקצרה את המושב. 
תחילה פתחתי  בדברי הקדמה קצרים אודות פועלה של מרשה פרידמן והקשר לפעילות הפמיניסטית היום ולדילמות איתן אנחנו מתמודדות כמו הריאקציה נגד הפעולה הפמיניסטית:
מרשה פרידמן ז"ל, היתה פמיניסטית סוציאליסטית שוחרת שלום וצדק חברתי ופעלה ללא לאות כל עוד היתה בישראל וגם כשחזרה לסן פרנסיסקו, לקידום כל אחת מהמטרות האלה.
בשנות ה-70, כלסבית, מרשה פרידמן סללה את הדרך עבור מי שהיתה תחילה ביחסים הטרוסקסואלים. היא היתה מחויבת להפרת ההשתקה הן בכל הנוגע ללסביות  ולסוגיות של זהות מינית והן ביחס לסוגיה מרכזית נוספת בכל הנוגע לאלימות נגד נשים שהושתקה אז בעוצמה רבה.
במאבק באלימות נגד נשים מרשה פרידמן (שהיתה חברת כנסת) הובילה את היוזמה להקמת מקלטים לנשים הנמלטות מבני זוג מכים. קטעי עיתונות מלמדים שכשהיא העלתה את נושא האלימות נגד נשים בדיונים בכנסת היא נתקלה בטיעון שלפיו גם נשים מכות את בעליהן.
וכאן אני רוצה לפתוח את הדיון שאנו מבקשות לפתח במושב היום לצד אזכור פועלה של מרשה פרידמן ז"ל ותרומתה לתנועה הפמיניסטית בישראל והוא הדיון בריאקציה ובסוגיה – שהרי שלושה טיעונים מרכזיים מזינים את הריאקציה נגד הפעולה הפמיניסטית במערכות המשפט, המשטרה והרווחה כיום:
1)   הסימטריה באלימות – גם נשים אלימות נגד גברים
2)   תלונות השווא – נשים מתלוננות על הטרדה מינית בכדי להפיל גברים
3)   נשים מסיתות את הילדים נגד גברים וגורמות לניכור הורי
הדינמיקה המדהימה כאן היא זו שמיק וורלו (Verloo) מצביעה עליה: 
על אף שהידע האקדמי מראה לגבי כל אחת מהאמונות האלו – שווריאציות עליהן רווחו כל-כך בשנות ה- 70 כשמרשה פרידמן ז"ל החלה את פועלה, ושניתן להפריך אותן אמפירית, הידע האקדמי המפריך אותן מוגדר כלא רלוונטי בתואנה כי השוויון המגדרי כבר הושג. יתר על כן, הריאקציה מערערת על ידע אקדמי זה - ומתייגת אותו כידע פמיניסטי וכידע פוליטי שאי אפשר להאמין לו (זאת לעומת ידע אקדמי של גברים למשל פרופ' וינשטוק ודר' ביילי שעובדים בתוך המערכת האקדמית ומלמדים את ההיפך). האמונות הריאקציוניות האלה מחלחלות לתוך  המערכות של המשפט- המשטרה – הרווחה –שם האמונות הריאקציוניות קונות אחיזה והופכות חזקות מתמיד.

ד"ר שרי אהרוני הציגה קטע מספרה של מרשה פרידמן ז"ל 'גולה בארץ המובטחת' שממנו עולים הקשיים האדירים עמם התמודדה מרשה פרידמן כמי שהתמקמה בחזית הפעולה הפמיניסטית בארץ.בהמשך שרי העלתה על נס את חשיבות העבודה הארכיונית ביחס לפמיניזם בישראל.

גב' נבילה אספניולי הבליטה את חשיבות ההכלה של נשים פלסטיניות בדיון ובפעולה ובמיוחד נשים שנפגעו על-ידי פרקטיקות דכאניות מוסדיות - בפעולה הפמיניסטית. עוד היא הדגישה את הצורך לחזור ולשאול את עצמינו בעת פעולה: מי נכללת בשיח על שוויון מגדרי ומי חסרה? ועל איזה נושאים אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על שוויון מגדרי.  

פרופ' אסתר הרצוג הזכירה אירועים מההיסטוריה האקטיביסטית שבהם  מרשה פרידמן ז"ל  אולי לא פעלה מספיק להכללת נשים לא אשכנזיות והתנגדה למפלגת נשים. לבסוף  הדגישה בדבריה את הצורך להרחיב את הפעולה הפמיניסטית בנושא של אימהות שהמדינה מפרידה מהן את ילדיהן ובנושא של המאבק בפורנוגרפיה. 

גב' אילנה שזור- סיפרה על היענותה של מרשה פרידמן לביקורת שהועלתה על-ידי נשים מזרחיות בנושא הכללתן בפרויקט של בית הספר לנשים. 

בהמשך, המושב נפתח לדיון בסוגיית הסולידריות בין נשים המחויבות לפרויקטים פמיניסטיים מובחנים כשאחת השאלות שעמדה במרכז הדיון היא כיצד אנו יכולות לשתף פעולה ביננו (פמיניסטיות מזרמים ומיקומים שונים) ומצד שני לא לאיין את האג'נדות השונות של כל קבוצה.

נראה שדרושות לנו עוד שיחות יפות כאלה.
image
כתב העת 'במה': "חיים? או תיאטרון?" (נשים יוצרות תיאטרון בשואה ואחריה): מה היו הפרחים הכי יפים שבני אדם הגישו זה לזה  
רשימה של עופרה עופר אורן על גיליון כתב עת לתאטרון במה (התשפ"א 2020, בעריכת מוטי סנדק), שעסק בנשים יוצרות תאטרון בשואה ואחריה.   

הכותרת "חיים ? או תיאטרון?" עוררת את תשומת לבי, בהיותה מוכרת ומרגשת כל כך. ואז, כשראיתי את הכריכה האחורית של "במה",  גיליון 286, שנת 2020, נוכחתי שהקשר לא מקרי: רואים שם קטע מציור של שרלוטה סלומוןששמו של הגיליון נושא את שם יצירתה המופלאה.    
"במה" הוא כתב עת שרואה אור אחת לשנה, בשיתוף עם התיאטרון הלאומי הבימה. הוא ספר עב כרס, מעוצב להפליא, אסתטי מאוד, והתכנים הכלולים בו מרתקים  
הגיליון הנוכחי, כפי שאפשר להבין מהכותרת, מוקדש לנשים שיצרו תיאטרון בשואה, או אחריה, או לנשים שחייהן העניקו השראה ליצירה כזאת  
שרלוטה סלומון היא רק אחת מהן, ולצידה שמות מוכרים מאוד: אדית שטיין, האישה האחרונה שהכנסייה הקתולית החילה עליה את התואר "קדושה" אחרי שנספתה באושוויץ כיהודייה, אף על פי שהתנצרה והייתה נזירה; המשוררות אלזה לסקר שילר ולאה גולדברג; אלמה רוזה, שניצחה על תזמורת הנגנות היהודיות באושוויץ; אנה פרנק ואתי הילסום שנודעו בשל היומנים שכתבו במהלך מלחמת העולם השנייה, שתיהן, כידוע, נתפשו ונרצחו;  חנה סנש, הצנחנית שנשלחה להונגריה, נלכדה, עמדה בעינויים קשים והוצאה להורג, בלי שחשפה סודות שגילוים היה מסכן את חיי חבריה; סטפה וילצ'ינסקה, שפעלה לצידו של יאנוש קורצ'ק בבית היתומים בוורשה, ונרצחה יחד אתו ועם היתומים שטיפלו בהם, ועוד נשים שחייהן ופועלן קשורים בשואה.  
המלצתרבות

המלצתרבות

זרקור על שתי יצירות בקולות נשיים, החודש בתיאטרון יפו

חצויה
"בישראלית" אני "אלה" באמהרית-"אלמנש". שני הקולות נשמעים בראשי. זה המבקש ממני להכיר בשורשי האתיופיים ולשמר אותם, וזה המזרז אותי לשנות ולתקן את זהותי ומהר. מבעד לניסיון להפוך ל"ישראלית", לוחשת לי תרבות יהודית-אתיופית בת אלפי שנים, ומחפשת לפרוץ את דרכה החוצה, אל העולם שלי היום.
טקס הכנת הקפה האתיופי, "הבונה", מזמן במה למפגש בין אנשים ונשים דרך ניחוחות העבר, ומעלה שאלה על קצב החיים והיחס לזמן בחלוף הדורות. עוצמתה של האישה האתיופית שעומדת במרכז היצירה שלנו, האמונה על הטקס כולו, מתגלמת בידע האנושי שהיא אוצרת בתוכה.
תוך מפגש עם רגעים מסקרנים ומביכים מתוך חיינו, מלאים בצחוק ולעתים כאב, בליווי ניחוחות קפה הבונה נחשף סיפורה של קהילה שלמה.
המופע נסגר עם הצטרפות הקהל לשתיית הקפה ולשיחה עם היוצרות על מחשבות ורגשות שעולים מתוך המפגש המשותף.
פרטים נוספים
מחזה: תמר אסנקאו
עריכה: רותם בר ישראל
שותפה לכתיבה: גלית פיין
בימוי: בת חן ישראלי

רצח בהסכמה
יצירה העוסקת ברצח נשים בישראל, מורכבת מפואמה מאת איריס אליה כהן שנכתבה בעקבות סיפור הירצחה של אסתי אהרונוביץ ז"ל, ומטקסטים מאת תהילה אזולאי-שאול, חלקם נכתבו בהשראת מפגש עם נשים במרכז למניעת אלימות במשפחה. הטקסטים מזכירים לנו שאלימות מגדרית חוצה גבולות של זהות, היא קשורה ביחסי כוח, בנורמות חברתיות והיא מאיימת על החירות ועל החופש של כולנו.
בימוי ודרמטורגיה: חנה ואזנה- גרינוולד
פואמה מאת איריס אליה כהן
מחזה מאת תהילה אזולאי שאול

image

מידעון זה יוצא לאור בסיוע 
הקרן המשפחתית על שם שרה בקר ואסתר ברלוביץ 
ולזכרן הטוב 


image
FacebookWebsite
כתבו לנו: