image
לפרטים נוספים והרשמה
שם פרטי
מייל
שם משפחה
נייד
שם חברה
המפגשים מיועדים לחברים בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון ואורחים – מי שאינם חברים בלשכה ומועמדים פוטנציאליים להצטרף ללשכה יכולים להתארח בהם פעם אחת, באישור מראש.
Facebook
Website