image
קורס הנחיית קבוצות לצוות חינוכי
סוג מענה:
פיתוח מקצועי וליווי מנהלים / צוות חינוכי
סל מענה:
מנהיגות חינוכית: צוות חינוכי והורים
תת סל מענה:
קידום חוסן ורווחה נפשית של צוותי החינוך

תקציר ומטרת התוכנית:

השאיפה למצוינות הופכת להיות יעד מרכזי במערכת החינוך בכלל ובבתי הספר בפרט. הגורם המוביל בתהליך זה הם המורים, הנדרשים למיומנויות התנהגותיות נוספות להשלמת תפקידם המקצועי בהוראה. מיומנויות כישורי הנחיה ואימון הם מהכלים שיאפשרו למורים למצות את המירב מעבודתם. הסדנאות חוויתיות, ומשלבות טכניקות שונות של למידה, דיונים קבוצתיים, סימולציות והתנסויות

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה:
הקניית מיומנויות מתחום מדעי ההתנהגות בשילוב התנסויות תרגול ופיתוח יכולות אישיות במטרה לסייע למורים לקדם את עצמם ואת תלמידיהם בשאיפה המתמדת למצוינות.
שם מלא
נייד
מייל
תפקיד
שם בית הספר/מוסד חינוכי: