"מתוך עולמות שבורים היא צומחת": על התמודדות נפשית של מטפלים
יום עיון לאנשי מקצועות הטיפול והשיקום (מוכר ע"י הפ"י כהשתלמות מקצועית מובהקת)