image
לקראת פתיחת המחזור השישי של התוכנית התלת-שנתית לגישת האקומי!
הצטרפו אלינו לסדנת התנסות בגישה
 
 
 
 
 
 
 

הסדנה תכלול סדרת התנסויות, בליווי שיח, שיאפשרו לטעום מעט מרוח הגישה.

13.05.22
10:00-14:00 | כפר מונאש (במרחב שבו תילמד התוכנית).

מוזמנות ומוזמנים לפגוש אותנו!

* ההרשמה לאחר מילוי שאלון התאמה ושיחה מקדימה.
לפרטים נוספים על הסדנה והתוכנית
שם פרטי
שם משפחה
אימייל
נייד
האקומי היא גישה התנסותית למרחב הטיפולי והבין-אישי. זוהי דרך עדינה להיכרות עם ההרגלים האוטומטיים המעצבים את האופנים שבהם אנו פוגשים בעולם, חווים אותו ומגיבים לו.

האקומי נוצרה במקורה כפסיכותרפיה ממוקדת-גוף וקשב לפני כ-40 שנה, ונמצאת מאז בהתפתחות מתמדת. יוצר השיטה, ד"ר רון קורץ, פסיכותרפיסט מארה"ב שקיבל ב-2008 פרס על מפעל חיים, המשיך לעדכן את השיטה, לפשט ולעדן אותה כל ימיו: הן מבחינת המצע התיאורטי עליה היא מבוססת והן מבחינת הפרקטיקה. את השלב ההתפתחותי המאוחר של השיטה כינה ה- “Refined Hakomi Method”, וראה אותה כ- “assisted self-study”: דרך רגישה ומעודנת לתמיכה בתהליך החקירה העצמית והצמיחה הנפשית של האחר.

במלואה, השיטה מיושמת בהקשר הטיפולי; אולם היבטים רבים שלה אינם מוגבלים לו: הם נוגעים באיכויות המבט, הקשב, התפיסה והעיבוד שלנו, וטיפוחם משפיע על היכולת שלנו להיות בעולם – בעצמנו ועם אחרים.
ד"ר מיכל ברנע אסטרוג
image
מורה בכירה לגישת האקומי וראש התוכנית התלת-שנתית לגישת האקומי בישראל, חוקרת פסיכואנליזה ובודהיזם וסופרת.

מחברת הספרים: התבהרות (רסלינג ו-  Karnac , 2017), אנשים עדינים (רסלינג, 2018;  Routledge, 2019 ),  נדידה (פרדס, 2021) ו"השנים הבאות" שיראה אור בקרוב.

עורכת שותפה (עם מיטשל בקר) של הספר Relational Conversations on Meeting and Becoming: The Birth of a True Other
 (Routledge, in press).