image
הכנס יתקיים בZOOM >> קישור יישלח בסמוך לאירוע
ימים
:
שעות
:
דקות
:
שניות
הרשמה לכנס:
שם מלא
מייל
טלפון
ארגון
  • התופעה המזהמת והמושתקת בישראל!
    במיפוי הארצי של הפורום לישראל ירוקה, אותרו כ-400 מגרטות, בהן נמצאות כ-19,000 גרוטאות רכב שעוברות מידי יום על תקנות וחוקי המשרד להגנת הסביבה.

 
  • איך זה עובד?
    ברגע שאין חובה למחזר רכב היוצא משימוש > הבעלים חשים חוסר מחוייבות > הרכב מושלך בשטחים הפתוחים > נוצר נזק סביבתי חמור.

  • הזיהום באדמה ובמי התהום נוצר על ידי חלחול הדלקים והשמנים המצויים בגרוטאות. התושבים שמתגוררים בסמוך לשטחים אלו, נפגעים בריאותית כתוצאה מנשימת אדי הגזים הרעילים שמשתחררים לאוויר במהלך פירוק הרכב.
 
לתקציר המחקר שלנו לחצו כאן >>

image
הכנס יתקיים בZOOM > קישור יישלח בסמוך לאירוע
הרשמה לכנס:
שם מלא
מייל
טלפון
ארגון
image
YouTube
Twitter
Facebook
Instagram/
Website