image
מצטרפים לכרטיס ונהנים ממגוון הטבות
הטבות קבועות בכרטיס
image
image
image
image
image
image
image
image
image
בנוסף, הטבות בלעדיות רק למזמינים כרטיס אשראי אמריקן אקספרס
image
image
image
image
image
או בטלפון 03-6364645
הטבה בדמי כרטיס - במסגרת חברותך במועדון הנך זכאי להטבה בדמי כרטיס כמפורט בארגונך. מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד, המתנה הינה אחת לת.ז ותשלח לאחר שימוש ראשון בכרטיס. מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד, המתנה הינה אחת לת.ז ותשלח לאחר שימוש ראשון בכרטיס. 100 ₪ לבחירה ממגוון רשתות ובתי קפה, רשתות אופנה, ספורט, מוצרים לבית, מתנות ועוד, מתנת ההצטרפות תישלח לנייד המעודכן במערכות ישראכרט.ללקוחות ישראכרט הבחירה להטבה אחת מבין האפשרויות, בהתאם לתנאי כל הטבה באתר, אחת לחודש. הכניסה לטרקלין דן בעלות של 30 ₪ בלבד. הזכאות הינה לכניסה אחת בחודש (בין מועדי חיוב) בכפוף לביצוע עסקאות בבתי עסק בסך של 4,000 ₪ ומעלה בכרטיסך במועד החיוב האחרון. במידה וניצלת את זכאותך לכניסה במחיר מוזל (30 ₪) לטרקלין בחודש מסוים, או שסך הרכישות החודשי בכרטיסך במועד החיוב האחרון הינו פחות מ-4,000 ₪, באפשרותך ליהנות מכניסה ב- 99 ₪ בלבד. הכניסה לטרקלין דן בהצגת הכרטיס וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת עד לשעתיים. למימוש ההטבה יש להוריד קוד הטבה באפליקציה /באתר ישראכרט / אמריקן אקספרס. פרטים נוספים באתר ישראכרט/ אמריקן אקספרס. תוקף ההטבה עד 31.12.24  או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. הטבת בונוס על כל 3,000 ₪ רכישות בכרטיס ועד 4  הטבות בחודש . תוקף ההטבה עד 31.12.24  או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.  הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל - ללקוחות תושבי ישראל, עד גיל 85 ללא הגבלה במספר הנסיעות, בכל נסיעה עד 5  ימי ביטוח חינם בכפוף לתקנון ולתנאי הפוליסה המלאים. יש להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל באתר האינטרנט באזור חו"ל או בטלפון:03-6381919 או 03-6364686. ההטבות הינן למשלמים בכרטיס ישראכרט המונפק ע"י ישראכרט/אמריקן אקספרס.  שירות TOPCASH  ניתן על ידי חברת קאשדו וטכנולוגיות בע״מ, בכפוף לתנאים המפורטים באתר. בכפוף לתקנון תכנית ההטבות Membership Rewards,  פרימיום אקספרס בע״מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את החברות השותפות ואת יחסי ההמרה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. תנאי ההטבה הנחה בעמלות עסקאות מט"ח - בהתאם למפורט בתעריפון המנפיקה (לאחר ההנחה יחושב ע"פ שער יציג) . מטבע חיוב - חיוב שקלי. ללקוחות בנק מזרחי טפחות ניתן לבחור חיוב הכרטיס במט"ח (יורו / דולר). בכרטיסי אמריקן אקספרס מסגרת אשראי חוץ בנקאית לכל הבנקים. יחס המרה מועדף באתר אקספרס פליי 250 נקודות MR שווה ל- 10 $ הנחה (במקום 390 נקודות לכלל לקוחות אמריקן אקספרס) ויחס המרה מועדף באל על, (11 נקודות במקום 29 נקודות  MR לכלל לקוחות אמריקן אקספרס) פרטי ההטבות והתנאים המלאים באתר הצרכנות של המועדון ישראכרט/פרמיום אקספרס תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את ההטבות האמורות לעיל, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן ככל שההטבה קשורה לצד ג' כלשהו ההטבה תשתנה/תבוטל בהתאם ובכפוף להסכמים הקיימים לישראכרט/פרימיום אקספרס בע״מ עם צדדי ג' – נותני ההטבות הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מעודכן לתאריך 01/2024.