מידע לנרשמים לכיתה א' תשפ"ג
אנו מברכים אתכם על שבחרתם לרשום את בנכם נ"י לתלמוד תורה דביר!
ברוכים הבאים!

לפניכם מידע על תהליך ההרשמה והקבלה:

1. האקלים הבית ספרי בתלמוד התורה הינו תורני-ציוני ובא לידי ביטוי ברוח התמידית של קיום תורתנו הקדושה, מצוותיה והלכותיה באהבה ובשמחה!

2. תקופת ההרשמה היא עד כ"א שבט תשפ"ב.

שימו לב, פרטי ההתקשרות הראשוניים שמילאתם עד כה - 
אינם הרשמה לכיתה א'.

3. עם מילוי טופס הרישום יש להעביר דמי טיפול והרשמה – 190 ₪ (ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון).

4. לימוד קריאה:
ידיעת הקריאה לפני תחילת כיתה א' מהווה אחד מתנאי הקבלה לתלמוד התורה.
👈🏻 רכישת מיומנויות הקריאה חשוב שתיעשה בצורה מקצועית התואמת את התפתחות הילד ומותאמת לכישוריו האישיים.
👈🏻 אנו ממליצים לבצע את תהליך רכישת הקריאה באופן שיטתי, על ידי מורה מיומן ומנוסה המכיר את שיטות הקריאה ומודע לתהליכים ההתפתחותיים של הלומדים בגיל הרך.

5. מפגשים עם הבן:
על מנת לבחון את תהליך רכישת הקריאה וללוות את התקדמות הבנים, אנו מקיימים 2 מפגשים –
(א) מפגש ראשון – במהלך חודש אדר א':
על המיומנויות שנרכשו בגן ועל שליטה בקריאה עם קמץ פתח ושוא.

(ב) מפגש שני – בסוף חודש אייר:
על שאר הניקוד.

• הזמנות מפורטות יישלחו לנרשמים (בקישור הנ"ל) סמוך לתאריכים אלו.

6. מפגש ההורים עם המנהל הרב מיכאל – להיכרות עמכם ולשמוע על בנכם נ"י – יתואם לאחר המפגש הראשון עם הבן.

7. תשובות על קבלת הבן לת"ת צפויות להינתן בתקופת חג הפסח (לפניו/אחריו).

8. רישום סופי: לאחר קבלת הודעה על קבלת הבן, ההורים מאשרים את רישומו, וחותמים על תקנון הת"ת והוראת קבע.


בשמחה תמיד!
בית תלמוד תורה דביר