שנה ג' במסלול המודולרי – 2024-2025
בשנה ג' התלמידים ממשיכים ברכישת ידע וכלים עבור הכשרתם. בשנה זו מושם דגש על הפיכה הדרגתית, מתלמידים – למטפלים ביוגרפיים, ועל-כן, מוקדש חלק ניכר מן השיעורים לתרגול טיפול, הפנמה של החומרים הנלמדים ויישומם. בשנה זו מתחילים התלמידים את ההכשרה המעשית.
הלימודים ישלבו קבלת ידע תיאורטי עם עבודה סדנאית חוויתית דרך הביוגרפיה האישית של המשתתפים, תרגול בקבוצות קטנות ותרגילי אמנות. 
בנוסף ליחידות הלימוד המגוונות, הסטודנטים יידרשו לקרוא מאמרים ולהגיש מטלות.

שכר הלימוד השנתי הינו: 9,500 ש"ח (סכום זה מקנה 500 ש"ח הנחה על סכום התשלום בנפרד לכל אחד מהקורסים). הוא כולל 226 שעות לימוד אקדמיות, ליווי אישי ע"י מטפל/ת ביוגרפי/ת בקורסים המקוונים, את ספרי הלימוד בהוצאת 'כחותם' ושימוש בחומרי אמנות. 
שנה ג' תכלול את יחידות הלימוד הבאות:
א. שני שבועות לימוד בני 5 ימים ראשון-חמישי 13:00-21:00
image
שבוע 1 – סוגיות בביוגרפיה ובטיפול הביוגרפי + יחסי מטפל מטופל והתערבויות בטיפול

נושאי הלימוד:
א) ביוגרפיה דינאמית, ארגז הכלים של המטפל הביוגרפי, שלושת שביעוני הרוח - גילי 42-63, גילים מכוננים, תרגול יעוצים בשלשות. 
ב) סוגיות ביחסי מטפל מטופל והתערבויות בטיפול ויישומם בתהליך הטיפול הביוגרפי.
אופן הלמידה: למידה פרונטלית (תלמידים מחו"ל יוכלו להשתתף דרך הזום). 5 ימי לימוד מרוכזים.
שעות אקדמאיות: 50 שעות
image
שבוע 2 – הציור האנתרופוסופי, נושאים בביוגרפיה + יחסי מטפל מטופל והתערבויות בטיפול

נושאי הלימוד:
א) ציור אנתרופוסופי - שומר הסף הקטן. 
ב) המשך סוגיות בביוגרפיה ובטיפול ביוגרפי – ביוגרפיה דינמית, המשך 3 שביעוני הרוח והגילים המכוננים, שומר הסף הקטן, כתיבת סיפור חיי כאגדה.
ג) המשך סוגיות ביחסי מטפל מטופל והתערבויות בטיפול ויישומם בתהליך היעוץ הביוגרפי.
אופן הלמידה:  למידה פרונטלית של כל הלומדים. 5 ימי לימוד מרוכזים 
תאריכים ושעות: ימים: ראשון עד חמישי כולל. 
שעות אקדמאיות: 50 שעות
שימו לב! שבועיים אלו מהווים יחידת לימוד אחת. לא ניתן להירשם לכל שבוע לחוד.
עלות כוללת עבור שבועיים: 4,700 ש"ח
ב. סדנא בת שלושה חלקים בידע הקרמה
image
האדם והאדמה כישויות של קונפליקט

נושאי הלימוד: הגבהה והנמכה כחוק קוסמי, המעבר מלקיחה לנתינה, הקונפליקט בין רוח לחומר כמהות ההוויה האנושית, ביטוייו השונים של הקונפליקט, לוציפר ואהרימן והקשר שלהם לקונפליקט, גאולתו של הקונפליקט הקוסמי ע"י האדם.
ע"פ הסדנאות של חוקר מדע הרוח צבי בריגר ז"ל וספרה של אורנה בן דור.
אופן הלמידה: סדנה פרונטלית בת שלושה חלקים (תלמידים מחו"ל יוכלו להצטרף דרך הזום). כל חלק מתקיים בימים רביעי, חמישי.
שעות אקדמאיות: 36 שעות
עלות: 1500 ש"ח
ג. קורס בן 4 מפגשים בזום
image
ידע האדם  האנתרופוסופי – הפילוסופיה של החירות

נושאי הלימוד: הבנת שאלת החירות ע"פ ספרו של ר.שטיינר: 'הפילוסופיה של החירות' וספר הלימוד בנושא מאת אורנה בן דור, ע"פ מחקרו של צבי בריגר. כל מפגש יפתח  בביוגרפיה דינמית.
אופן הלמידה: 4 מפגשי זום של כל הלומדים. כל מפגש 4 שעות.
שעות אקדמאיות: 20 שעות.
עלות: 800 ש"ח
ד. קורסים מקוונים - למידה עצמית בליווי אישי
image
חוט השני בביוגרפיה – שלושת השביעונים בין גילי 42-63: רוח

8 שיעורים מקוונים העוסקים בשלושת שביעוני הנפש בליווי תרגילים וחקירה אישית של הביוגרפיה. 
אופן הלמידה:  קורס מקוון בליווי הדרכה. לימוד עצמאי.  
תאריכים ושעות: ע"פ רצון התלמיד. מומלץ להשלים יחידה זו כהקדמה לשנה ג''.
שעות אקדמאיות: 40 שעות
עלות: 1500 ש"ח
image
קרמה ומוסר  קורס מקוון

הרחבה והעמקה של נושאים מתחום הקרמה כולל תרגילים וחקירה אישית ביוגרפית
אופן הלמידה:  קורס מקוון – 6 שיעורים בליווי הדרכה. למידה עצמאית.
תאריכים ושעות: ע"פ רצון התלמיד. מומלץ ללמוד לאחר חלק א של הסדנה בנושא.
שעות אקדמאיות: 30 שעות.
עלות: 1500 ש"ח