image

תוכנית מפגשים

מפגש 1
  • העלאת רעיונות והצוותות לקבוצות פרויקט
  • משימת הכנה למפגש השני: בניית מצגת קונספט ראשונית

מפגש 2
  • לתקשר את הרעיון ולקבל יעוץ מעמיתים
  • משימת הכנה למפגש השלישי:מחקר מתקדם של הרעיון

מפגש 3
  • לנהל את החולשות, לתגבר את החוזקות
  • משימת הכנה למפגש הרביעי: שיפור והכנת תוצרים למפגש המסכם

מפגש 4
  • הצגת תוצרים של צוותי הפרויקט


ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אבל מחייבת הרשמה מראש
שם מלא
מייל
נייד