image
סיור בנתיב הזיכרונות של בית הספר, מוזמנים להתרשם... פרוטוקולים, כתבות בעיתונות הארצית ובעיתוני "אהל-שם" (-:

ישיבת המועצה הפדגוגית מיום 9.11.43
בהעדר: אקרמן, בן מנשה, כצנלסון, שיינפלד, שפירא, הלמן.
החבר סטרץ מציין שהישיבות מתחילות באיחור רב ובהעדר מסוים של חברים רבים. 
סדר היום:
 1. משמעת ועונשים, איחורים וחיסורים.
 2. תוצאות בחינות המעבר.
 3. זכויות בדבר המחלקה השמינית.
 4. מילוי חובות המורים.
 5. הקרן הקיימת.
 6. חוג לשפה האנגלית.
 7. טיולים ומשחקים.
 8. אבל טשרניחובסקי.
המצב בשמינית ובשביעית ושאלת הזכויות.
להלן התלמידים שלא נגשו לבחינות המעבר. הנידון: בחינות באנגלית, היסטוריה ובתלמוד.
התלמידים שמצבם טעון תיקון:
 1. י.ג.: הישגיו באנגלית מספקים. יש להמריצו.
 2. ע.ג.: הישגיו באנגלית מספקים. יש להמריצו.
 3. י.ג.: חלש בכתיבה בעברית.
 4. ח.ג.: טעונה בחינה במתמטיקה. בתלמוד חלשה כמו כן בהיסטוריה.
 5. ש.ז.: הצלחתה באנגלית בספק.
 6. צ.כ.: הבעה בכתב בעברית לקויה.
 7. א.ל.: חלשה בתלמוד. ביתר המקצועות יש לקוות שתצליח.
 8. נ.ל.: מספק באנגלית, חלש בתלמוד, טעון בחינה בערבית.
 9. א.פ.: באנגלית מספיק אבל יש תקוה. טעון בחינה בהיסטוריה.
 10. א.פ: באנגלית הגרוע ביותר בכיתה. טעון בחינה בהיסטוריה.
 11. א.ר.: באנגלית חלש אבל מסוגל להשיג.
 12. י.ה.: חלש ברוב המקצועות.
 13. י.ס.: חלשה באנגלית.
מר זליגר מעורר את שאלות התלמידים של המגמה הריאלית במקצועות ספרות והיסטוריה שאינם משתתפים כהלכה ומפריעים למהלך הלימודים.
החלטה: לכנסם לשיחת משמעת עם המנהל, המחנך ומר קצנלסון.

משמעת:
פרופ' סטרץ: חסר הארגון במחלקה הרביעית. פראיות בהפסקה.
מר קריגר: להטיל על המחנך להגביר את ארגון המחלקה.
פרופ' סטרץ: הכניסה למחלקה בהישמע הצלצול. שינוי היחס של תלמידים והורים לבית הספר הוטב.
מר זליגר: המצב בצרפתית ובערבית בעניין משמעת אינו משביע רצון.
ד"ר וקסלר: שאלות עמידת המורה בכיתה.
שיטת העונשין:
מר ארצי: להזמין הורים.

הקרן הקיימת
למנות מורשה לקק"ל. מציעים את החבר שיינפלד למשרה זו.
חוג אנגלית:
הצעה מטעם ההורים לכונן חוג כזה. הוחלט שמר קריגר יארגן את הפעולה הזאת.
חלוקת התעודות של השליש הראשון ב21 לדצמבר.

טיולים ומשחקים
נקבע יום הטיולים שיהיה תמיד ביום שלישי אחד לחודש פרט לחודשי החגים. המחלקה השמינית אינה משתתפת בטיולים וילמדוה המורים: גרוסמן, זליגר ווקסלר.
הטיול הראשון ביום: 16 לנובמבר, י"ח בחשון.
לנקוט בצעדים לקראת הכנת חדר משחקים.פרוטוקול מישיבת המורים בתאריך 30.11.43
הנוכחים: פרופ' סטרץ, ד"ר קריגר, זליגר, ארצי, שיינפלד, גב' שרירא, קצנלסון, בן מנשה, הלמן, אקרמן. נעדרים: וקסלר, גרוסמן.
הפתיחה בשעה 5:30 אחר הצהרים
סדר היום:
 1. סיכום יום ההורים.
 2. משמעת.
 3. המצב החינוכי של תפקיד המורה.
 4. שונות.

פרופ' סטרץ: מר וקסלר עונה לדרישת המנהל שאינו מחויב למלא תפקידים ורוצה לראות את החוזה עליו הוא חתם. פרופ' סטרץ אינו מוצא להוגן את היחס הזה. מחר יקבל מכתב רשמי בקשר עם זה. מהן הסנקציות אם המכתב לא יועיל?
סיכום יום ההורים:
מספר ההורים משביע רצון בפרט ביחס לשנים הקודמות. נשלחו מכתבים לתלמידים שלא הופיעו... לשפר כמה לקויים ביום ההורים הבא. 21.12 היום האחרון בשליש שנת הלימודים, יחולקו הציונים. לדרוש מההורים לבוא ולהשתתף באסיפה הכללית.

משמעת:
בקשר עם הבנייה גברה השובבות. על המורים להיכנס עם הצלצול בלי כל פיגור ובלי לשכוח לקחת את הציוד.
ד"ר קריגר: צריך לקבוע שיטת עונשין.
קצנלסון: לחכות על יד הדלת בין 2 הצלצולים היא הורדת כבוד המורה. האחריות לסדר בכניסה ובישיבה היא על התורן.
הלמן: הניסון להטיל את האחריות על התלמידים לא הצליח ברוסיה וגם לא כאן.
בן מנשה: אחרי הצלצול השני על התלמיד לשבת במקום. אחרת ייענש.
ארצי: להלכה טוב למנות תלמיד אחראי, למעשה אין זה מצליח.
פרופ' סטרץ: אין זו הפחתת כבוד אם המורה מחכה על יד הדלת ומחכה ויהא זה סבוך למנות תורן למשל פוירשטין בכיתה השישית. 
זליגר: המורים חסים בענשים. הכיתה השישית הוזמנה לאחה"צ והופיעה כולה. השמינית הוזמנה ולא באה. העונשים צריכים להנתן בלי תקנון אלא לפי המקצוע והמזג.
פרופ' סטרץ: לעיין בתקנון של מחלקת החינוך אבל לא להתנהג לפיו ב 100% אלא לפי המצב.

המצב החינוכי של תפקיד המורה:
סטרץ: להכנס למחלקה בדיוק. על המחנך להקדיש זמן מסוים לחנוך בכל שבוע. להסביר באופן קולע ומתאים לתלמידים שישמרו את המקומות הצדדיים (בית כבוד ברזים) בניקיון מוחלט כי ניקיון זהו תרבות.
קצנלסון: להזהיר את התלמידים שידרשו גם בשלום המורים שאינם לומדים אצלם.
סטרץ: התורנים (המורים) ישגיחו על יד השערים, הברזים והמסדרונות להוציא את התלמידים מן המסדרון.
קצנלסון: יום שלם של תורנות מכביד וכדאי לקבוע שני תורנים ליום.
סטרץ וארצי ואקרמן מתנגדים לזה שיגרום סבוך נוסף.
זליגר: בהפסקת האוכל אין להוציא את התלמידים עד שיגמרו לאכול. לזה יינתן 10 דקות. אחרי 10 דקות יהא צלצול קצר ואז יוציאום מכל הכיתות.
ארצי: מציע להאריך את ההפסקות ולגמור יותר מאוחר. 
ההצעה נתקבלה בהתנגדות מצד רוב המורים.
סטרץ: הצלצולים אינם מדויקים ואינם די חזקים. ישתדל להכניס פעמון חשמלי ואז יהא יותר נח ויסולקו ההפרעות.
אקרמן: מציע שהמורה יאכל עם תלמידיו. 
סטרץ אינו יכול מפאת התעסקותו בהנהלה.
הוחלט: אחרי 10 דקות שהוקדשו לאכילה מצלצלים וכל התלמידים יוצאים. התורנים אחראים בעד ניקיון החדרים.

שונות:
פרופ' סטרץ: הצורה החיצונית של המחברות.
שיינפלד: מתאונן על הצורה החיצונית של המחברות בכיתה ח'.
אקרמן: אולם ההתעמלות נמסר נקי ואינו מתקבל נקי. הוחלט לנקוט באמצעים.
הישיבה ננעלה בשעה 7:00.
imageimageimageimageimage