image
להבין אחת ולתמיד! הערב שלא תרצה לפספס
לרגל שבת חנוכה הנך מוזמן להשתתף בערב הלכה ייחודי
עם הרה"ג הרב ישראל הלפרין שליט"א
 דומ"צ ומרצה בכיר במכללת 'למען ילמדו' 


בנושאים:

- דיני בסיס בשבת: מה מניחים כדי שיהיה אפשר לטלטל את הכיסא עם הנרות?

- דיני הדלקת נרות: האם אפשר לברך על חשמל? מה נכון לעשות כאשר מתארחים?


ביום שלישי כ"ו כסלו בשעה 20:30
בכיתה הוירטואלית של מכללת 'למען ילמדו'ההשתתפות ללא תשלום מסובסד לע"נ שלמה חיים בן צבי

בהרשמה כאן
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
עיר
Whatsapp
Website
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד