שנה ב' במסלול המודולרי – 2023-2024
בשנה ב', התלמידים ממשיכים לרכוש ידע תיאורטי ומעשי עבור הכשרתם כמטפלים ביוגרפים, וכן עבור התפתחותם האישית נפשית-רוחנית. בשנה זו, מושם דגש גדול יותר על רכישת ארגז הכלים של המטפל הביוגרפי, ועל תרגול הכלים השונים.
הלימודים ישלבו קבלת ידע תיאורטי עם עבודה סדנאית חוויתית דרך הביוגרפיה האישית של המשתתפים, תרגול בקבוצות קטנות ותרגילי אמנות. 
בנוסף ליחידות הלימוד המגוונות, הסטודנטים יידרשו לקרוא מאמרים ולהגיש מטלות.

שכר הלימוד השנתי הינו: 9,500 ש"ח (סכום זה מקנה 500 ש"ח הנחה על סכום התשלום בנפרד לכל אחד מהקורסים). הוא כולל 226 שעות לימוד אקדמיות, ליווי אישי ע"י יועץ/ת ביוגרפי/ת בקורסים המקוונים, את ספרי הלימוד בהוצאת 'כחותם' ושימוש בחומרי אמנות. 
שנה ב' תכלול את יחידות הלימוד הבאות:
א. שני שבועות לימוד בני 5 ימים ראשון-חמישי 13:00-21:00
image
שבוע 1 – סוגיות בביוגרפיה ובטיפול הביוגרפי

נושאי הלימוד: ביוגרפיה דינאמית וטיפולי מודל, ארגז הכלים של המטפל הביוגרפי, שלושת שביעוני הנפש - גילי 21-42, גילים מכוננים, חוק השיקופים.
אופן הלמידה: למידה פרונטלית (תלמידים מחו"ל יוכלו להשתתף דרך הזום). 5 ימי לימוד מרוכזים.
שעות אקדמאיות: 50 שעות
image
שבוע 2 – הציור האנתרופוסופי ונושאים בביוגרפיה

נושאי הלימוד:
א) ציור אנתרופוסופי - שבעת תהליכי החיים. 
ב) המשך סוגיות בביוגרפיה ובטיפול ביוגרפי – ביוגרפיה דינמית, המשך 3 שביעוני הנפש והגילים המכוננים, תרגול יעוצים בשלשות.
אופן הלמידה:  למידה פרונטלית של כל הלומדים. 5 ימי לימוד מרוכזים 
תאריכים ושעות: ימים: ראשון עד חמישי כולל. 
שעות אקדמאיות: 50 שעות

שימו לב! שבועיים אלו מהווים יחידת לימוד אחת. לא ניתן להירשם לכל שבוע לחוד.
עלות כוללת עבור שבועיים: 4,700 ש"ח
ב. סדנא בת שלושה חלקים בידע הקרמה
image
קרמה ומוסר

נושאי הלימוד: הקונפליקט בין קרמה ומוסר, אגואיזם כחרב פיפיות, הפרדת כוחות הנפש, הגוף הפונקציונלי, המפגש עם הרוע והפיכתו לטוב גדול יותר – המפגש האישי עם שומר הסף הקטן. ע"פ הסדנאות של חוקר מדע הרוח צבי בריגר ז"ל וספרה של אורנה בן דור.
אופן הלמידה: סדנה פרונטלית בת שלושה חלקים (תלמידים מחו"ל יוכלו להצטרף דרך הזום). כל חלק מתקיים בימים רביעי, חמישי.
שעות אקדמאיות: 36 שעות
עלות: 1500 ש"ח
ג. קורס בן 4 מפגשים בזום
image
ידע האדם  האנתרופוסופי – הביוגרפיה של האנושות

נושאי הלימוד: הבנת האבולוציה של האדם והעולם ע"פ ספרו של ר.שטיינר: 'מדע הנסתר''. כל מפגש יפתח  בביוגרפיה דינמית.
אופן הלמידה: 4 מפגשי זום של כל הלומדים. כל מפגש 4 שעות.
שעות אקדמאיות: 20 שעות.
עלות: 800 ש"ח
ד. קורסים מקוונים - למידה עצמית בליווי אישי
image
חוט השני בביוגרפיה – שלושת השביעונים בין גילי 21-42: נפש

8 שיעורים מקוונים העוסקים בשלושת שביעוני הנפש בליווי תרגילים וחקירה אישית של הביוגרפיה. 
אופן הלמידה: קורס מקוון בליווי הדרכה. לימוד עצמאי.  
תאריכים ושעות: ע"פ רצון התלמיד. מומלץ להשלים יחידה זו כהקדמה לשנה ב'.
שעות אקדמאיות: 40 שעות
עלות: 1500 ש"ח
image
קרמה ומוסר  קורס מקוון

הרחבה והעמקה של נושאים מתחום הקרמה כולל תרגילים וחקירה אישית ביוגרפית
אופן הלמידה: קורס מקוון – 6 שיעורים בליווי הדרכה. למידה עצמאית.
תאריכים ושעות: ע"פ רצון התלמיד. מומלץ ללמוד לאחר חלק א של הסדנה בנושא.
שעות אקדמאיות: 30 שעות.
עלות: 1500 ש"ח