image
image
להרשמה וקבלת המתנה

תרשם לקבלת יותר הטבות
שם פרטי
שם משפחה
חברה
כתובת
דוא"ל
טלפון
מעוניין במדריך
מעוניין במתנה
מיליטרם מתכבדת להגיש לכם מהדורה זו של מדריך הטכנולוגיות העתידיות שלה לשנת 2023/2024.  ספר זה מהווה ריכוז מידע מהימן ומתקדם של עשרות יצרנים המובילים בעולם בטכנולוגיות החדשות מתוצרתם. המדריך מעביר מידע מתקדם ועדכני בכל הקשור לטכנולוגיות עתידיות ומוצרים חדשים במגוון תחומים ויישומים רבים בתעשיות השונות.