התפקדות למפלגה  - Party Registration
שם פרטי /имя/Prénom/First name *
שם משפחה/фамилия/Nom de famille/Last name *
דוא"ל / эл. почта / Adresse courriel / Email *
ת.ז / теудат зеут / Numéro d'identité Israélien / ID no. *
  * יש להזין ת.ז בעלת 9 ספרות בלבד
ввести 9-значный номер т.з
Saisir seulement les 9 chiffres du numéro d'identité  
Please enter the 9 digit ID number 
תאריך לידה / дата рождения / Date de naissance / Birthdate *
שפה מועדפת / получать рассылку / Langue préférée / Preferred language *
מגדר / Gender / *
אם נתקלת בבעיה בתהליך ההתפקדות אנא צור קשר במייל hitpakdut@zehut.org.il וציין
את שמך ואת מספר הטלפון לחזרה