סיכומי פעילות קודמים
יו"ל ע"י צוות הקשר עם המתנדב - איחוד הצלה.