image
מיתוסים ומסטריות מצריות / רודולף שטיינר

מיתוסים ומסטריות מצריות / רודולף שטיינר

בחיי הקוסמוס כולו, בתקופות תרבות, כמו בביוגרפיה של היחיד – קשורות תקופות חיים מסוימות לתקופות אחרות שאינן באות אחריהן ברצף – בחוקיות מסתורית, ומשתקפות בהן. בסדרת הרצאות זו, חושף רודולף שטיינר הקשרים רוחניים בין תקופתנו המודרנית לתקופת מצרים, ומצביע על החשיבות של הכרת הציוויליזציה של מצרים העתיקה על חכמתה העמוקה, הידע הבלתי רגיל שלה את החוקים הקוסמיים, והמיתוסים שלה – שהינם בעלי חשיבות עבורנו היום. המטריאליזם של תקופתנו הוכן כבר בתקופה המצרית ע"י כוהנים גדולים, שחזו את ההכרח בירידת האדם לחומר. התיאור מגיע לשיאו באל-עליון – ככובשו של החומר. 
מחיר הספר -75 ש"ח + 15 ש"ח דמי משלוח