העמותה להנחלת מורשת הצנחנים הוקמה בשנת 1993, מאחדת את כלל הצנחנים בעבר ובהווה, מכלל חטיבות הצנחנים בסדיר ובמילואים.
העמותה שמה לה למטרה לשמר את ערכי מורשת הצנחנים ולהנחילם לדורות של לוחמים ושל חיילים לעתיד לבוא.
חזון העמותה להנחלת מורשת הצנחנים הינו לספר, לתעד ולהנחיל את סיפורם, ערכיהם ומורשת הקרב של לוחמי הצנחנים בסדיר ובמילואים. העמותה תקים את  "מרכז מורשת הצנחנים" שיהווה בית לכלל פעילות המורשת, החינוך, וההנצחה של הצנחנים
 
תחומי פעילות העמותה
  • עידוד לשירות משמעותי בקרב חיילים ומיועדים לשירות ביטחון.
  • טיפול באנדרטאות הצנחנים
  • הפקת כנסים וימי עיון בתחום מורשת הצנחנים.
  • הפעלת מערך מתנדבים במתן הרצאות ומורשת קרב
  • פרויקט הנצחה "סרט לכל חלל"
The Paratroopers Heritage Foundation was established in 1993, uniting the paratroopers in the past and present, from all paratroopers in the regular and reserves.
The organization aims to preserve the values ​​of the paratroopers heritage and to pass them on to future generations of soldiers and soldiers.
The organization's vision for imparting the paratroopers heritage is to tell, document, and impart the stories, values ​​and legacy of the paratroopers fighters in the regular and reserves. The association will establish the Paratroopers Heritage Center, which will serve as a home for the heritage, education and commemoration activities of the Paratroopers

Areas of activity
  • Encouragement of meaningful service among soldiers and designated for defense service.
  • Treatment of paratroopers monuments.
  • Production of conferences and seminars in the field of paratroopers heritage.
  • Operation of volunteers in lectures and battle heritage.
  • Memorial Project "Film for Every Fallen".
הסליקה נעשית באמצעות מערכת הסליקה של טרנזילה ועומדת בתקני האבטחה המחמירים ביותר.

אופס... המוצר לא הוגדר באופן תקין

על מנת לאפשר מעבר לחלונית התשלום, יש להזין את שם המסוף בהגדרות המוצר.
בנוסף, חסר מחיר. אנא הזינו מחיר במספר שלם או עם שבר עשרוני ללא טקסט נוסף.
על מנת לאפשר מעבר לחלונית התשלום, יש להזין את שם המסוף בהגדרות המוצר. הזינו מחיר במספר שלם או עם שבר עשרוני גדול מ - 5 וללא טקסט נוסף.