תשלום באמצעות צ'ק לטובת הצטרפות כחברים שותפים במנהיגות אזרחית
image
לתשלום באמצעות צ'ק
צ'ק לפקודת מנהיגות אזרחית
כתובת למשלוח: סעדיה גאון 26 תל אביב 6713521
פרטי תשלום ישלחו גם למייל
תשלום דמי החבר למנהיגות אזרחית הינו דיפרנציאלי ומותאם למחזור פעילות הארגון
image
לטובת מעקב התשלום יש למלא את הפרטים הבאים:
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
FacebookWhatsappWebsite
מנהיגות אזרחית 2024