image
גייסנו את מיטב המנטורים
של ענף הבניה והתשתיות
עבורכם!
שלום רב,
שאלון זה נועד לסייע למנחה התכנית להכירך, על מנת שיוכלו לבחור לך את המנטור/ית המתאים/ה ביותר, ובכך לאפשר לך למצות באופן מיטבי ומשמעותי את תהליך הליווי.
הצימוד בין המנטור ובינך יעשה תוך הישענות על קווים מנחים שנקבעו מראש כך שתישמר פרטיותך ותתאפשר תקשורת פתוחה וכנה עם המנטור במהלך התכנית.
 חשוב לנו לחדד כי השתתפותך בתכנית תלויה ביכולתנו למצוא לך את המנטור המתאים מבין אלה שהגישו מועמדות, כך שעצם ההרשמה לא מבטיחה מקום בתכנית. 
אנו מצידנו נעשה את כל המאמצים לצוות לכל עמית מנטור מתאים.
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
שם חברה
ח.פ/ ת.ז
תפקיד
וותק בתפקיד
תפקידים משמעותיים ביסיונך
מה היית רוצה לקבל מהתהליך?
כתבי\י בכמה מילים על השאיפות המקצועיות שלך בקשר לעסק
תאר אדם שמהווה עבורך מנטור/ית או מודל לחיקוי – מה הופך אותו/ה לכזה/לכזאת?
מדוע לדעתך זהו העיתוי המתאים עבורך להיות בתוכנית מנטורינג?
נסח\י שני יעדים בהם תרצה\י להתמקד בתהליך
הערות נוספות שחשוב לך שנדע
FacebookTwitterYouTubeInstagram/LinkedinWhatsappWebsite