תשלום באמצעות העברה בנקאית לטובת הצטרפות כחברים שותפים למנהיגות אזרחית
image
פרטי חשבון מנהיגות אזרחית לטובת ביצוע העברה בנקאית
שם מוטב: מנהיגות אזרחית
בנק: לאומי - 10
סניף: עסקים לב תל אביב - 811
חשבון מס': 76750053
פרטי התשלום ישלחו גם למייל
תשלום דמי החבר למנהיגות אזרחית הינו דיפרנציאלי ומותאם למחזור פעילות הארגון
image
לטובת מעקב התשלום - יש למלא את הפרטים הבאים:
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד
FacebookWhatsappWebsite
מנהיגות אזרחית 2024