image
מפגש חשיפה לסדנת "מהסוף להתחלה"
במפגש תיחשפו לעולם היזמות ותלמדו לנצל את היצירתיות והחדשנות שלכם להקמת מיזם

בהנחיית ג'רי ירקוני, יועץ אסטרטגי

מפגש חשיפה לסדנה | 14.2 יום רביעי 17:00 | מרכז החדשנות והיזמות


נא להירשם למפגש החשיפה בטופס מטה:
שם מלא
מספר ת.ז. כולל ספרת ביקורת
כתובת מייל
מספר טלפון נייד
מחלקה או בית ספר (לחברי הסגל)
שם חברה (לבוגרים)
הערות