איגוד המתכננים בישראל 
מפגש הכשרה  
תכנון חושב רישום (טאבו) 29.2.24

מועד: יום ה' 29.2.24 בין השעות 14:00-16:00
איגוד המתכננים שמח להזמינכן.ם למפגש הכשרה מקוון בנושא הערכות לרישום בטאבו בשלב התכנון.
מתכננות ומתכננים יקרות.ים, 
איגוד המתכננים שמח להזמינכן.ם למפגש הכשרה מקוון בנושא: הערכות לרישום בטאבו בשלב התכנון. 
במדינת ישראל רישום זכויות המקרקעין מתבצע אחרי ובהתאם לתכנון. ככלל, לא ניתן לחלק ולאחד חלקות שלא בהתאם לתכנית כהגדרתה בחוק התכנון ובניה. בהוראות תכנית שכוללת חלוקה חדשה, קיימים סעיפים שמתייחסים לרישום החלוקה שיתבצע לאחר אישור התכנית.
המצב הנוכחי, בהוראות של תכניות רבות היום, הוא שימוש לא מדויק או לא נכון בסווג התכנית כתכנית איחוד וחלוקה, והסעיפים הרלוונטיים בהוראות התכנית אינם ברורים ויוצרים סתירות  המכשילות את רישום התכנית בטאבו. הוועדות לתכנון ולבניה, מצידן, מתקשות לתקן את הוראות התכנית, למרות קיומו של סעיף 133 לחוק התכנון והבניה המאפשר זאת.
על מנת לסייע לעורכי תכניות להטמיע חשיבה על רישום כבר בעת עריכת התכנית מציע איגוד המתכננים יחד עם רונן רגב, מנכ"ל מפ"י לשעבר, הכשרה מקוונת בת שעתיים בזום שמטרתה העלאת המודעות לנושא רישום החלוקה בטאבו ומתן כלים מעשיים למתכנן לניסוח הוראות התכנית בהקשר זה.
  • מרצה: רונן רגב, לשעבר מנכ"ל המרכז למיפוי ישראל ובעל חברה לניהול וייעוץ בהנדסה ובמקרקעין
  • מועד: יום ה' 29.2.24 בין השעות 14:00-16:00 
מצטערים ההרשמה נסגרה 

איגוד המתכננים בישראל