image
מסיירים בפרויקט קריית המודיעין בנגב
ב- 18.06.24 (יום שלישי) בשעה 10:00 נצא לסיור בפרויקט קריית המודיעין בנגב שיערך על ידי ענת ברשקובסקי סמנכ"לית ההנדסה, שיכון ובינוי החברה המנהלת את הפרויקט מהקמתו ועד למסירתו למשרד הביטחון. 
מספר המקומות מוגבל ל- 30 הנרשמים הראשונים!!!
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
כתובת המייל שלך
שם חברה
תפקיד
ח.פ.