image
קול קורא להצגת סדנת ממורה למורה בכנס מורי הביולוגיה תשפ"ד ועדכונים נוספים
image
שלום למורות ולמורי הביולוגיה,
שנה זו היא השנה ה-30 לפעילות מרכז מורי הביולוגיה. בשנים שחלפו, ההתפתחות המקצועית של מורי הביולוגיה התפתחה בכיוונים שונים. כיום מורות ומורים רבים משתתפים בקהילות מקצועיות, הידע הטכנולוגי של המורה משתלב עם ידע תכני ופדגוגי וההוראה מכוונת הטמעת מיומנויות המאה ה-21.
כמיטב המסורת של מרכז המורים, גם השנה אנו נערכים לקיים סדנאות ממורה למורה בכנס מורי הביולוגיה.
כל אחד מהמושבים בכנס יעסוק בנושא מסוים (ראו פירוט בהמשך). במושבים אלה ניתן לשתף פעילויות, מחקרים או יוזמות ייחודיות שערכתם בכיתתכם, לקבל משוב מעמיתיכם ולהעשיר את מגוון אפשרויות ההוראה העומדות לרשותכם. השיתוף והשיח הפדגוגי חיוניים להתפתחות המקצועית של כל אחת ואחד מכם ואנו קוראים לכלל המורות והמורים לביולוגיה המעוניינים לשתף, להגיש הצעה למושב אחד או יותר, בהתאם לנושא המושב:

מושב 1: הוראת מיומנויות חקר במעבדה ובביוחקר
למושב זה יתקבלו הצעות להקניה והוראת חומרים שפותחו להנחיית מיומנויות ותהליכי חקר במסגרת המעבדה ו/או בעבודות החקר.

מושב 2: שימוש בטכנולוגיה ו-AI בהוראת הביולוגיה
למושב זה יתקבלו יוזמות ללמידה מקוונת לצד למידה פנים אל פנים בכיתה, המקדמות אחריות ולמידה עצמית של הלומדים ומזמנות אפשרות ללמידה מותאמת אישית, למשוב מידי ועוד. יתקבלו גם הצעות לפעילויות המשלבות כלים ופדגוגיה דיגיטלית בהוראת הביולוגיה וכן הצעות לפיתוח ויישום של דרכי הוראה, למידה והערכה מבוססי AI.

מושב 3: הוראה ולמידה של סוגיות אקולוגיות ואקלימיות מגוונות  
למושב זה יתקבלו יוזמות ופעילויות הקושרות את הוראת נושא האקולוגיה ושינוי האקלים וסוגיות סביבה העומדות בחזית השיח הציבורי.

מושב 4: הוראה ולמידת ביולוגיה המשלבת ביואתיקה וסוגיות חברתיותל
מושב זה יתקבלו יוזמות ופעילויות הקושרות הוראת נושאים שונים בביולוגיה המשלבים ביואתיקה וסוגיות חברתיות העומדות בחזית השיח הציבורי.

מושב 5: הוראת ולמידת ביולוגיה בדגש על מיומנויות המאה ה-21
למושב זה יתקבלו יוזמות ופעילויות הקושרות בין מיומנויות, ידע וערכים של המאה ה-21, להוראת ולמידת ביולוגיה.

מושב 6: יוזמות ייחודיות להוראת ביולוגיה בימי המלחמה
למושב זה יתקבלו הצעות הנוגעות להוראת ביולוגיה מבוססת SEL (Socio-Emotional Learning) וכן שיתוף בחוויות הוראה ייחודיות לתלמידי ביולוגיה מפונים.
 
מורים המעוניינים להציג בכנס ואינם מוצאים מושב מתאים להצעה שלהם, או מורים המעוניינים במידע נוסף מתבקשים לפנות במייל לד"ר ציפי הופמן.

אופן הגשת ההצעות לכנס:
על ההצעה לכלול את תיאור הפעילות/מחקר/יוזמה, עד 100 מילים (פונט David גודל 12, רווח שורה וחצי). אפשר לצרף להצעה גם חומרים רלוונטיים שפותחו או הקשורים באופן זה או אחר להצעה.
יש להקפיד על מתן קרדיטים במקומות שבהם יש צורך בכך.
זמן ההצגה בכנס כ- 25 דקות (כולל זמן לשאלות ותשובות).
את ההצעות יש לשלוח באמצעות הטופס ולהקפיד על מילוי כל הפרטים:
את ההצעות יש לשלוח עד ליום ראשון ה- 8.05.2024, ל' בניסן תשפ"ד  
צוות מרכז מורי הביולוגיה
וצוות ההדרכה והפיקוח על הביולוגיה
image
מכון ויצמן למדע | רחובות | [email protected] | 08-9343502