image
מנהיגות אזרחית מזמינה אתכם.ן לוובינר מיוחד בנושא הנחות בארנונה למלכ"רים וארגונים חברתיים, בהשתתפות עו"ד איתן צחור ורו"ח אביגיל שקוביצקי. 

יום רביעי | 7.2.24 | 10:30 - 11:30 | ZOOM

חלק ראשון - 10:30 - 10:50 - בהשתתפות רו״ח אביגיל שקוביצקי - ״ארנונה  - אפשר לשלם פחות״! - דרכים לקבל פטור מלא או חלקי לארנונה עבור מלכ״רים ועוד...
 
חלק שני  - 10:50 - 11:10 - בהשתתפות עו״ד איתן צחור - סקירת החידושים האחרונים בחקיקה בפסקי הדין ובהנחיות.

חלק שלישי - מענה לשאלות

סיכום - עו"ד רון ברקאי, מנכ"ל מנהיגות אזרחית


המפגש ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש. 
מיועד לחברי קהילת מנהיגות אזרחית או למצטרפים ומצטרפות חדשים.

מוזמנים להעלות שאלות ונושאים בטופס ההרשמה.

כאן בשבילך,
מנהיגות אזרחית 
 
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
שם הארגון
מספר ע"ר
תפקיד בארגון
כלים ומידע רצויים
להצטרפות לקבוצת החמ״ל של המגזר השלישי של מנהיגות אזרחית
FacebookWhatsappWebsite