image
הוובינר בשיתוף מטא בישראל יחשוף בפנינו מוצרים חדשים בפיתוחה וכיצד עמותות חברתיות יכולות לעשות בהם שימוש מיטבי.
WA channels שייפתח רשמית בישראל בימים הקרובים – Scaling לגיוס תרומות, גיוס מתנדבים והפצת מידע.
WA API– בניית צ'ט בוט פרסונלי שימטב את
 חווית השירות עבור תורמים ומתנדבים פוטנציאליים – מאיפה מתחילים?
וכן נשמע על מוצרים נוספים ששווה להכיר
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
שם הארגון
מספר ע"ר
תחום פעילות הארגון
תפקיד בארגון
כלים ומידע רצויים
צירוף ארגון לקהילת מנהיגות אזרחית
מנהלי ומנהלות דיגיטל - שימו לב
פורום מנהלות ומנהלי הדיגיטל בעמותות מבקש להיות קהילה מקצועית. סביבה בטוחה לשיח והיוועצות, זירת התמקצעות, לצד קידום אינטרסים משותפים ואף השפעה על השיח ותרבות השיח.
הפורום מציע מפגשים מקצועיים, התמקצעות למידת עמיתים, רישות, יצירת כלים שיתופיים ושיתוף ידע.
הפורום פועל כרגע בקבוצת ווטסאפ סגורה ובהמשך נבחן פלטפורמות נוספות
ההשתתפות בפורום אינה כרוכה בתשלום, אך מיועדת למנהלי ומנהלות דיגיטל בעמותות החברות בקהילת מנהיגות אזרחית.
מוזמנים ומוזמנות להצטרף
https://forms.gle/R7kNiwRtuVDS1GwJ8
FacebookWhatsappWebsite