image
בית מדרש להורות מיטבית
יום אחד אתם מגלים שהפכתם להורים שלכם. כל המשפטים שלהם יוצאים לכם מהפה.
כל הדברים שהבטחתם לעצמכם שלעולם לא תגידו - כבר נאמרו.
האם זה רע? אולי זה דווקא טוב?
ההורות מפגישה אותנו עם צדדים חדשים בתוכנו, התמודדויות ואתגרים.
אנחנו מול הילדים, אנחנו כבני זוג, וגם אנחנו בתור ילדים להורינו.
בדיוק לכן יצרנו את בית המדרש להורות מיטבית בבאר שבע.
תוכנית של חודש וחצי המלאה בשיעורים ומפגשים מעוררי השראה עם מיטב המומחים בתחום.
בואו לצחוק, להתרגש, ובעיקר לקבל כלים לנהל את המשפחה שלכם מתוך שלווה ואמונה.
כניסה זוגית לכל הסדרה
כניסת יחיד לכל הסדרה
בעל כרחו- הצגה | תיאטרון לחישה
י' שבט | 1/2/23 | 20:30
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע
מחיר: 20 ש"ח
יעל רט | להיות כמגדלור
י"ז שבט | 08/02/2023 | 20:30 
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע
מחיר: 40 ש"ח
אילן והילה יפרח | זוגיות וילדים
כ"ד שבט | 15/02/2023 | 20:30 
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע
מחיר: 40 ש"ח
הרב פנגר | הורות והתמודדות
כ"ח שבט | 19/02/2023 | 20:30  
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע
מחיר: 40 ש"ח
הרב דן טיומקין | כלים להצלחה עם אתגרי חינוך
א אדר | 22/02/2023 | 19:30 
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע
מחיר: 40 ש"ח