image

בית מדרש להורות מיטבית

יום אחד אתם מגלים שהפכתם להורים שלכם. כל המשפטים שלהם יוצאים לכם מהפה.
כל הדברים שהבטחתם לעצמכם שלעולם לא תגידו - כבר נאמרו.
האם זה רע? אולי זה דווקא טוב?
ההורות מפגישה אותנו עם צדדים חדשים בתוכנו, התמודדויות ואתגרים.
אנחנו מול הילדים, אנחנו כבני זוג, וגם אנחנו בתור ילדים להורינו.
בדיוק לכן יצרנו את בית המדרש להורות מיטבית בבאר שבע.
תוכנית של חודש וחצי המלאה בשיעורים ומפגשים מעוררי השראה עם מיטב המומחים בתחום.
בואו לצחוק, להתרגש, ובעיקר לקבל כלים לנהל את המשפחה שלכם מתוך שלווה ואמונה.
כניסה זוגית לכל הסדרה

כניסה זוגית לכל הסדרה

מחיר: 200 ש"ח

 
כניסת יחיד לכל הסדרה

כניסת יחיד לכל הסדרה


מחיר: 110 ש"ח

בעל כרחו- הצגה | תיאטרון לחישה

בעל כרחו- הצגה | תיאטרון לחישה

י' שבט | 1/2/23 | 20:30
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע

מחיר: 20 ש"ח

יעל רט | להיות כמגדלור

יעל רט | להיות כמגדלור

י"ז שבט | 08/02/2023 | 20:30 
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע

מחיר: 40 ש"ח

 
אילן והילה יפרח | זוגיות וילדים

אילן והילה יפרח | זוגיות וילדים

כ"ד שבט | 15/02/2023 | 20:30 
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע

מחיר: 40 ש"ח

הרב פנגר | הורות והתמודדות

הרב פנגר | הורות והתמודדות

כ"ח שבט | 19/02/2023 | 20:30  
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע

מחיר: 40 ש"ח

הרב דן טיומקין | כלים להצלחה עם אתגרי חינוך

הרב דן טיומקין | כלים להצלחה עם אתגרי חינוך

א אדר | 22/02/2023 | 19:30 
מרכז מוריה, אברהם אבינו 91 באר שבע

מחיר: 40 ש"ח