image

חודש מרץ 

להלן רשימת ארועים עירוניים לפי ימים בשבוע, דרכי התקשרות בסוף הגלילה. 


- ימי ראשון -

3.3

1. גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2..ג'ימבורי ג'מבו-רבין
לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

10.3

1. גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2..ג'ימבורי ג'מבו-רבין
לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

17.3

1. גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2. מועדון הורות - שינה תינוקות וכל מה שבאמצע - חן טיסון 
שעות פעילות: 10:00-12:00 
מיקום: מרכז צעירים 

3.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

24.3

1.גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

הצגה : מיקי - עכבר העיר
שעות פעילות : 17:00-17:45
מיקום : היכל התרבות 

31.3

1.גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2..ג'ימבורי ג'מבו-רבין
לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין


- ימי שני -

4.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 9-15:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2.ג'ימבורי -גבעת רם 
קטנטנים לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

11.3

1. ג'ימבורי ג'מבו-רבין 
עד גיל 7
שעות פעילות: 9-15:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2. "לה לצ'ה" תמיכה בהנקה 
שעות פעילות: 11:00-12:30
מיקום: מתנ"ס רבין 

3.ג'ימבורי -גבעת רם 
קטנטנים לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

4. הצגה : מיקי ומני - ביחד ננצח עושים שמח
שעות פעילות: 17:30-19:00
מיקום : היכל התרבות

18.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 9:00-15:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2.ג'ימבורי -גבעת רם 
קטנטנים לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

25.3

הפנינג לחג הפורים לכל המשפחה 🤠🤩🤡🤖
שעות פעילות: 10:00
מיקום : מתנ"ס רבין 

2.ג'ימבורי -גבעת רם 
קטנטנים לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

3.הצגה : "המופע של ד"ר שלוק" 🤠🤡🤡
שעות פעילות : 17:30 
מיקום : מתנ"ס מרכז 


- ימי שלישי -


5.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 9:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

2. שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY  
לידה עד שנתיים 
שעות פעילות: 9:30-10:15 

3. שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
שנתיים עד ארבע 
שעות פעילות: 10:15-11:00

12.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 9:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

2. שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY  
לידה עד שנתיים 
שעות פעילות: 9:30-10:15 

3. שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
שנתיים עד ארבע 
שעות פעילות: 10:15-11:00

19.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 9:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

2. שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY  
לידה עד שנתיים 
שעות פעילות: 9:30-10:15 

3. שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
שנתיים עד ארבע 
שעות פעילות: 10:15-11:00

26.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 9:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

2. שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY  
לידה עד שנתיים 
שעות פעילות: 9:30-10:15 

3. שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
שנתיים עד ארבע 
שעות פעילות: 10:15-11:00


- ימי רביעי -

6.3

1.גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2."הבית הפתוח" מפגשי אימהות ותינוקות
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנס גבעת רם 

3.סדנת עיסוי תינוקות 
שעות פעילות: 9:30-10:30
קופת חולים "כללית"

4. סדנת עיסוי תינוקות המשך 
שעות פעילות: 10:30-11:30
קופת חולים "כללית"

5.ג'מבו רבין לקטנטנים עד גיל 3  
שעות פעילות : 16:00-18:30
מתנ"ס רבין

6.ג'ימבורי -גבעת רם 
קטנטנים לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

7. הצגה : הסנדלר והגמדים
שעות פעילות: 17:00
מיקום ספריית הילדים בכרמיאל

8.שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
לידה עד שנתיים
שעות פעילות: 17:00-17:45

9.שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
 שנתיים עד ארבע
שעות פעילות: 17:45-18:30

13.3

1.גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2."הבית הפתוח" מפגשי אימהות ותינוקות
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

3.ג'מבו רבין לקטנטנים עד גיל 3  
שעות פעילות : 16:00-18:30 
מתנ"ס רבין

4.ג'ימבורי -גבעת רם 
קטנטנים לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

5.שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
לידה עד שנתיים
שעות פעילות: 17:00-17:45

6.שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
 שנתיים עד ארבע
שעות פעילות: 17:45-18:30

20.3

1.גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2."הבית הפתוח" מפגשי אימהות ותינוקות
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מרכז גבעת רם 

3.ג'מבו רבין לקטנטנים עד גיל 3  
שעות פעילות : 16:00-18:30 
מתנ"ס רבין

4.ג'ימבורי -גבעת רם 
קטנטנים לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

5. הצגה : מעשה במתנה 
שעות פעילות: 17:00
מיקום: ספריית הילדים בכרמיאל

6.שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
לידה עד שנתיים
שעות פעילות: 17:00-17:45

7..שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
 שנתיים עד ארבע
שעות פעילות: 17:45-18:30

26.3

1.גן עם אמא
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס רבין

2."הבית הפתוח" מפגשי אימהות ותינוקות
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום: מתנ"ס גבעת רם

3.ג'מבו רבין לקטנטנים עד גיל 3  
שעות פעילות : 16:00-18:30 
מתנ"ס רבין

4.ג'ימבורי -גבעת רם 
קטנטנים לידה עד 3
שעות פעילות: 16:00-18:30
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

5.שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
לידה עד שנתיים
שעות פעילות: 17:00-17:45

6.שחיית תינוקות - בריכת TOP THERAPY 
 שנתיים עד ארבע
שעות פעילות: 17:45-18:30


- ימי חמישי -

7.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 09:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

2. סדנת החייאת תינוקות - "מכבי" שירותי בריאות 
שעות פעילות : 17:00-23:00

3. הפנינג החלפת תחפושות 
שעות פעילות: 17:00
מתנ"ס גבעת רם 

14.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 09:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין

21.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 09:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין


28.3

1.ג'ימבורי ג'מבו-רבין
עד גיל 7
שעות פעילות: 09:00-18:30
מיקום: מתנ"ס רבין


- יום שישי -

22.3 

הפנינג פורים לכל המשפחה בחווידע🤡🤖
שעות פעילות: 12:00
מיקום : חווידע 


- יום שבת -

2.3

1.פינת חי
שעות פעילות: 08:00-15:00

9.3

1.פינת חי
שעות פעילות: 08:00-15:00

16.3

1. שוק קח תן לכל המשפחה - יום המעשים הטובים 
שעות פעילות: 10:00-12:00
מיקום : פינת חי 

2. הצגה : המסע אל הכוכב - יובל המבולבל
שעות פעילות: 11:00-12:30
מיקום : היכל התרבות 

23.3

1. פינת חי
שעות פעילות: 08:00-15:00

2.כיף שבת פורים 😊🤡🤩
שעות פעילות: 10:00-13:00
מיקום: מתנ"ס גבעת רם 

30.3

פינת חי
שעות פעילות: 08:00-15:00


פרטי קשר נותני שירותים :

מתנ"ס רבין - 04-9080411

מתנ"ס גבעת רם: 04-6628832

מתנ"ס מרכז: 04-9880504

המרכז לגיל הרך רשת המתנסים – 04-8810858

בריכת TOP THERAPY עבור שחיית תינוקות  - 04-8568729, וואטסאפ- 054-6135889

ברשת המתנ"סים מגוון חוגים לגילאי שלוש עד שש, פרטים: 1-700-708-858

מרכז צעירים : 0545679070(ווצאפ בלבד) , 04-6662382

רחלי גולד - מנהלת מדור מעונות יום- 0779924485

ספרייה עירונית : 04-6665888

היכל התרבות : 04-9881111  www.htk.co.il

אורות ישיבת ההסדר - מרים-054-6517260

קופת חולים "כללית": 04-6294650 או 5545*

קופת חולים "מכבי": 3555*


מחכים לראותכם בכל הפעילויות !


הרשמה לניוזלטר החודשי בתחום ההורות הצעירה
שם פרטי
שם משפחה
מייל
נייד