image
הזמנת נרות למוסדות חינוך- הרשמה מאוחרת
בשלב זה ניתן להירשם להזמנת נרות
באיסוף עצמי בלבד משדרות או מרמת השרון.
התשלום יתבצע בהעברה בנקאית לפני איסוף הנרות,  
או בשיק בזמן איסוף הנרות.
פרטי המוסד
שם המוסד
סמל מוסד/ח.פ
רחוב המוסד
מספר בית
שם היישוב
פרטי המזמין
שם פרטי
שם משפחה
תפקיד
טלפון נייד של מבצע ההזמנה
מייל
טלפון בבית הספר
הזמנת נרות
ניתן לרכוש נרות בקרטונים של 48 נרות. בכל קרטון שמות אקראיים של נספים. 
המחיר לקרטון הוא 62.40 ₪ כולל מע"מ. 
התויות עם השמות מודבקות על הנרות! 
מספר קרטונים להזמנה
ביצוע התשלום:
יש לבצע את התשלום בהעברה בנקאית לפני איסוף הנרות, ולהגיע לאסוף את הנרות עם הקבלה.
מי שמעוניין לשלם בשיק בזמן איסוף הנרות, עליו ליצור קשר לפני ההגעה לאיסוף עם ימית- 050-7786006 ולשלוח לה צילום של השיק, ולמסור את השיק במועד איסוף הנרות.
 
פרטי אחראי תשלום: שם פרטי + שם משפחה
תפקיד אחראי התשלום
טלפון נייד של אחראי תשלום
מייל של אחראי תשלום
ברצוננו להדגיש כי אספקת הנרות נעשית על ידי מפעל "מנורה אור חדש" המייצר את הנרות. התשלום מתבצע ישירות למפעל.

לאחר השלמת ההזמנה יישלח מייל סיכום הכולל הנחיות לביצוע התשלום בהתאם לבחירתכם.