image
הרשמה להכרת דרישות תקנים למערכות ניהול משולבות בהתאם לדרישות התקנים:
9001:2015-ISO  
ISO-14001:2015 
ISO-45001:2018 

בתאריכים:
2+4+29 בינואר + 1 בפברואר 2024
 
בין השעות 08:30-12:30

מחיר: 1800 ש"ח + מע"מ
10% הנחה לחברי האיגוד הישראלי לאיכות בהצגת תעודת חבר בתוקף
חוברת קורס תישלח למשתתפים במייל 
 
תנאים להסמכה: 

נוכחות חובה 100% עם מצלמה ומקרופון פתוחים
לאורך כל ההרצאה.  

ציון עובר 70% במבחנים 

שליחת הטופס מהווה אישור לתנאי ההרשמה
תשלום:
העברה בנקאית (עד יומיים לפני תחילת הקורס)
לפקודת "חנן מלין-שיא האיכות בע"מ"
ח.פ. 514815745
בנק הפועלים סניף ק. אונו 656 חשבון 300088

ניתן לבטל השתתפות בקורס עד 8 ימי עבודה 
לפני הקורס 

לאחר מועד זה, ניתן לשלוח נציג אחר מהארגון.

יתכנו שינויים במועדים, בהתאם למספר הנרשמים.

חנן מלין - מרצה אטרקטיבי לניהול אפקטיבי
03-5354045
052-3366313
[email protected]
http://c-point.co.il/

שם פרטי בעברית
שם משפחה בעברית
תעודת זהות
נייד
דוא"ל
שם חברה
ח.פ.
שם איש קשר לתשלום
כתובת עבור חשבונית
טלפון איש קשר לתשלום
מייל איש קשר לתשלום
תאריכי קורס