אמנת חיות הבר הישראלית
חתמו על האמנה עכשיו!
צילומים: אלה פסטרנק, יונתן מירב ויובל דקס
אמנת חיות הבר מהווה בסיס להסכמה ערכית למערכת היחסים הרצויה בין בני אדם וחיות בר.
אנו מאמינים כי בהתארגנות של כל הארגונים יחד, בחיזוקו ותמיכתו של הקהל הרחב, נוכל לייצר כוח משמעותי הנדרש על מנת להכיר בזכויות חיות הבר ולהגן עליהן.


אנו מזמינים אתכם.ן להיות חלק מהקהילה שלנו באמצעות תמיכה באמנה כיחידים, ארגונים או מוסדות. אפשר גם לקחת עוד צעד למען חיות הבר, להצטרף כשגרירים של האמנה ולהפיץ אותה הלאה.
image
צילום: למען חיות הבר
image
צילום: מעיין נדר
image
צילום: יובל דקס
האמנה
אמנת חיות הבר מבקשת להגן על חיות הבר: במובן הרחב - על כל אוכלוסיות חיות הבר. במובן הצר - על כל חיית בר בנפרד.
האמנה מתייחסת לכל המחלקות והמינים ובהם: יונקים, עופות, זוחלים, דו חיים, דגים וחיות ימיות אחרות, חרקים ושאר פרוקי רגליים ועוד.
לחיות הבר עומדת הזכות לחיות את חייהן על פי טיבן ואורחותיהן, במרחבים הפתוחים ובאזורים החקלאיים והעירוניים כאחד.
זכות זו מוקנית להן מעצם קיומן בעולם ומתוקף עקרון מוסרי וערכי לפיו הן זכאיות לחיים של כבוד – ללא תלות בתועלתן לאדם.
לחיות הבר ישנם צרכים, רגשות והתנהגויות טבעיים שהן זכאיות לממש. אנו קוראים לאפשר להן להתקיים באופן טבעי בסביבתן ולהתרשם מהן ממרחק מכבד ובטוח.
בנוסף לאמור, יש להגן על חיות הבר גם לצרכי הגנה על בני האדם. שכן חיינו ארוגים ותלויים בחייהם של חיות הבר ברשת אקולוגית מורכבת. פגיעה בחיות הבר מביאה להפרת האיזון האקולוגי ובכך פוגעת בצרכים בסיסיים שלנו, כגון אוויר ומים נקיים, ייצור מזון ועוד. ללא חיות הבר כולן לא נוכל להתקיים. 
בחמישים השנים האחרונות, נרשמה ירידה של 70% באוכלוסיות חיות הבר בעולם, בשל: הרס וקיטוע של שטחי המחייה של בעלי החיים, ציד, ושינוי האקלים. בישראל מצבן של חיות הבר חמור במיוחד עקב בנייה מסיבית ומהירה על חשבון שטחי המחיה שלהן, ציד והרעלות. 
מטרת אמנה זו להביא לשילוב כוחות של אנשים, ארגונים וגופים למען העלאת מודעות ופעולות למניעת הכחדה המונית זו והגנה על חיות הבר.
אנו קוראים למאמץ בלתי מתפשר, להגן על חיות הבר המתקיימות במחיצתנו, לשמור על בתי הגידול שלהן ולאפשר את התנאים הנחוצים עבור חייהן ורווחתן.

מתוך האמנה נובע:

1. שמירה על השטחים הפתוחים ושיקום אקולוגי.


2. מניעת הרג וניצול לרעה של חיות בר על ידי האדם.


3. איסור שימוש ברעלים ובמלכודות קטלניות הפוגעות בחיות הבר.


4. הפסקת סחר בחיות בר


5. מניעת החזקה של חיות בר בשביה שלא למטרות שיקום או הצלה


6. יצירת תנאים של קיום משותף ודו-קיום בין ישובי אדם וחיות הבר שבקירבנו.


7. חינוך לחיים משותפים בין בני האדם לחיות הבר.


ארגונים חתומים
image
הקואליציה למען חיות בר בישראל
הקואליציה למען חיות בר בישראל היא קואליציה של ארגונים שחברו ביחד כדי ליצור מציאות שבה חיות הבר בישראל מוגנות. זאת כגוף מקצועי למידע והסברה לגבי חיות בר בישראל ועל ידי בנייה של כח ציבורי משפיע לשימור והגנה על חיות הבר.

עקבו אחרינו
FacebookYouTubeWhatsapp
צרו קשר  [email protected]