image
הקורס יעסוק במהות הטראומה, מיקומה ומשמעותה בנרטיב של חיינו ובצמיחה פוסט טראומתית בראייה אנתרופוסופית

בין הנושאים:
מהי טראומה בראי האנתרופוסופיה? 
השפעות נפשיות ורוחניות 
טראומה מוקדמת לפי יונג
מקדמי טרנספורמציה וצמיחה פוסט טראומתית
ריפוי באמצעות הבעה ויצירה
כינון מחדש של ה'אני האמיתי'
מה נדרש ממטפל אנתרופוסופי לריפוי טראומה?


בימי שישי בין השעות – 9:00-12:00
תאריכים – 18/11/22,  25/11/22,  2/12/22,  9/12/22,  16/12/22,  30/12/22,  6/1/23,  13/1/23 

עלות – 2300 ₪


שם פרטי
שם משפחה
דוא"ל
הוראות ותנאים כלליים:
1. הפעילות אינה חלק מתוכנית לימודים במסלולי ההכשרה.
2. קיום הפעילות מותנה במספר נרשמים מינימלי
3. במידה והפעילות לא תתקיים הכסף יוחזר במלואו למשתתף
4. באם לא תתקיים הפעילות הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין ביטולה ביוזמת כלים שלובים, באישורו על התקנון מוותר הנרשם בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד כלים שלובים בעניין זה.

לתקנון תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ומדיניות שינויים וביטולים לאתר “כלים שלובים” – לחץ כאן