image
הכנס השנתי של מורי מו"ט חט"ב
image
שמחים לבשר שאתר הכנס השנתי של מורי מדע וטכנולוגיה בחט"ב עלה לאוויר!

הכנס יתקיים באופן מקוון. בכנס נציג חידושים בהתמודדות עם שינויי אקלים הן משדה המדע והן בתחום הוראת המדע והטכנולוגיה. 

בנוסף, יצא לאור גיליון מרתק של "קריאת ביניים" בנושא תעשיית הפודטק (חדשנות במזון ותזונה), כולל המלצות ליישומים בהוראה ולמידה. במהלך הכנס נקיים חידון קצר הנוגע לכתבות בגיליון זה. 

בינתיים ועד שניפגש אתם מוזמנים להיכנס ולהתרשם ממה שהכנו עבורכם:
מחכים לכם!
בילי פרידמן, מפמ"ר מדע וטכנולוגיה, צוות ההדרכה והפיקוח
ד"ר יעל שורץ, מנהלת מרכז המורים למו"ט חט"ב מכון ויצמן
 וצוות המרכז הארצי
מרכז המורים מופעל על ידי מכון ויצמן למדע עבור משרד החינוך במסגרת מכרז מס' 22/11.2020:הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות הבאים: מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה.
מכון ויצמן למדע | רחובות | 08-9378430 |