image
תלמידות ותלמידים יקרים, 
בפגישת המועצה שהתקיימה החודש סוכמו הדברים הבאים:
פגישות המועצה יתקיימו אחת לשבועיים. 
במפגש הבא ייערכו בחירות לבעלי תפקידים.
על התלמידים המעוניינים להציג מועמדות ל:
יושב ראש, סגן יושב ראש/ממלא מקום, דובר, מזכיר כללי, מבקר, יושבי ראש ועדות.
בשנה האחרונה מועצת התלמידים עשתה הרבה מאוד למענכם וגם השנה יש לנו הרבה מאוד תוכניות, מה הן אתם שואלים?
אנחנו מתכננים לשדר שירים בהפסקה כדי שתוכלו לבחור שירים ולאחל ברכות אחד לשני, להאריך את שעות השהייה שלכם בחדר התלמידים ע"ש רוני עופר, לבדוק אפשרויות להשבת מכונות המזון שהיו פזורות ברחבי בית הספר, ועוד. 
בסוף החודש נצא לסמינר מנהיגות לחברי מועצות התלמידים בעיר רמת-גן, על מנת להתגבש ולפגוש 
מועצות תלמידים נוספות מהעיר.
ביום זה נקבל כלים במטרה שנוכל לחזור אליכם וליזום פעילויות למען בית הספר, הקהילה והחברה. המשך יבוא…
שלכם,
מנחת המועצה 
מיכל שלום – 0547-955171