image
"אי אפשר לטפס על סולם ההצלחה עם הידיים בכיסים ..."
קפה ומלגה

בואו להכיר את כל הדרכים למימון התואר 
 ינתן מידע מפורט על מגוון מלגות ומקומות ההתנדבות 

29.9.2022 | חמישי | 10:00 | מרכז צעירים 
שם פרטי
מייל
נייד