image
דולה יקרה
מתוך רצון לקדם תהליכים של התייעלות ואוטומציה,
נשמח אם תפני לעצמך 10 דקות למילוי הטופס.

הכיני מראש:
1. צילומי התעודות שלך: דולה, מדריכת הכנה ללידה, דולה לאחר לידה וקורס ריענון החייאה לצורך מילוי מהיר.
2. מדיה חברתית: העתיקי מראש את כתובות האתר שלך, דף האינסטגרם והפייסבוק שלך. חשוב להעתיק את כל הכתובת כולל http:// על מנת שהטופס יקלוט את הכתובת בצורה הנכונה.

מודות מראש על הנכונות ושיתוף הפעולה :-)

אנחנו זמינות עבורך לכל שאלה,
שנה טובה ומלאה משמעות,

חברות ועד
ארגון המניפה
פרטים אישיים
שם פרטי
שם משפחה
ח"פ / ת"ז
תאריך לידה
אמנה

"ארגון המניפה"

ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה מסביב ללידה ובמעגלי החיים.
"עוסקת"
תומכת לידה-דולה,מדריכת הכנה ללידה, מדריכת הנקה, יועצת הנקה, דולה לאחר לידה שהוכשרה על-ידי אחד מן המוסדות המוכרים על-ידי ארגון המניפה לשם הענקת תעודה זו.
"צוות רפואי"
צוותי בתי החולים, צוותי שירותי החירום וההצלה, ו/או כל מי שהוסמך לעסוק באחד או יותר ממקצועות הרפואה על-ידי משרד הבריאות ומדינת ישראל, בכפוף להגדרות "חוק זכויות החולה תשנ"ו - 1996".
חתימה
חתימה
טלפון אישי - ספרות בלבד
טלפון עסקי לפרסום - ספרות בלבד
דואר אלקטרוני
כתובת מגורים - רחוב
מספר בית/ בניין
מספר דירה
עיר/ישוב
מיקוד
ת.ד
כתובת עבודה - רחוב
מספר בית/ ביניין
מס' דירה
עיר/ יישוב
מדיה חברתית
אתר אינטרנט
קישור לפייסבוק
קישור לאינסטגרם
דולה בלידה
באיזה שנה סיימת את הלימודים?
תעודת דולה בלידה
רשמי את שם בית הספר
דולה לאחר לידה
באיזה שנה סיימת את הלימודים?
תעודת דולה לאחר לידה
רשמי את שם בית הספר
הסמכות נוספות
תעודת עזרה ראשונה והחייאה
תוקף תעודת עזרה ראשונה והחייאה
איזור פעילות
אופי הליווי
מגזרים
התנדבות לארגון המניפה
ביטוח אחריות מקצועית