image
הזמנת נרות למוסדות חינוך
שימו  🧡
הזמנת נרות "שם ונר" במערכת גפ"ן 
מתבצעת דרך יוזמות חינוכיות וצרכים יחודיים, 
שבסל תשתיות תחת הקוד של הוצאות נלוות. 
קוד הוצאות נלוות לבתי"ס יסודיים+חט"ב 
הוא  69 ולחט"ע הוא 106.פרטי המוסד
שם המוסד
סמל מוסד/ח.פ
רחוב המוסד
מספר בית
שם היישוב
פרטי המזמין
שם פרטי
שם משפחה
תפקיד
טלפון נייד של מבצע ההזמנה
מייל
טלפון בבית הספר
ניתן להזמין נרות או תוויות: 

הזמנת נרות
ניתן לרכוש נרות בקרטונים של 48 נרות. בכל קרטון שמות אקראיים של נספים. המחיר לקרטון הוא 62.40 ₪ כולל מע"מ. הנרות מגיעים כשהתוויות כבר מודבקות עליהם! ניתן להזמין משלוח בעלות של 47 ₪ כולל מע"מ  לכל 4 קרטונים או חלק מהם, לכל יעד בארץ.

הזמנת תוויות
עמותת "שם ונר" ממשיכה לחלק את התוויות בחינם, אפשרות זו כרוכה באיסוף עצמי.
התוויות המודפסות מוכנות להדבקה, ומגיעות במארזים של 40 תוויות. במקרה זה יהיה עליכם להצטייד בנרות זיכרון באופן עצמאי.
מה ברצונכם להזמין?
מספר קרטונים להזמנה
מספר טלפון זמין למסירה לשליח
הסבר לשליח - מיקום מדוייק
 
פרטי אחראי תשלום: שם פרטי + שם משפחה
תפקיד אחראי התשלום
טלפון נייד של אחראי תשלום
מייל של אחראי תשלום
מספר מארזי תוויות להזמנה
ברצוננו להדגיש כי אספקת הנרות נעשית על ידי מפעל "מנורה אור חדש" המייצר את הנרות. התשלום מתבצע ישירות למפעל.

לאחר השלמת ההזמנה יישלח מייל סיכום הכולל הנחיות לביצוע התשלום בהתאם לבחירתכם.