הגשת בקשה למלגה
 לשנת הלימודים תשפ"ג לתלמידי הקונסרבטוריון העירוני 
פרטי המשתתף
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
בית ספר
האם השתתף/ה בשיעורי תאוריה / הרכבים / רסיטל במוסיקה / תחרות מקומית וארצית / אירועי מוסיקה בעיר או מחוץ לעיר? פרט/י:
נימוק הבקשה למלגה
הצהרה והתחייבות
בהגשת בקשה זו הנני מצהיר/ה כי קראתי אתהקריטריונים למלגה ובני/בתי עומד/ת בקריטריונים.

אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדוייקים ומלאים ומתחייב/ת להודיע בכתב לוועדת המלגות, באם יחול שינוי בפרטים.


במידה ואזכה במילגה בני/בתי מתחייב/ת להמשיך את לימודי המוזיקה בקונסרבטוריון העירוני, עד לסוף שנת הפעילות, אשר במהלכה התקבלה המלגה

בני/בתי מתחייב/ת לקחת חלק/להשתתף/להופיע בנגינה באירועים שונים מטעם הקונסרבטוריון העירוני על פי דרישה

פרטי ההורה
שם פרטי
שם משפחה
*תאריך אחרון להגשת בקשות: 6/11/22