image
חלון לשפה ולתרבות ערבית - סילבוס
מס' מפגש
תאריך מפגש
נושא
1.
14/03/23
מפגש פתיחה שיועבר על ידי המשוררת פרופ' נידאא חורי - מרצה במחלקה לניהול וישוב סכסוכים.
נושא המפגש - שפה כזהות המשקפת חברה.
2.
19/03/23
איך אני מציג את עצמי?
איך ניגשים ללימוד שפה חדשה, שיטת הלימוד המומלצת והחומר הלימודי.
מה ההבדל בין ערבית מדוברת לספרותית?
הגיית האותיות בערבית, להגים בעולם הערבי והבדלים בלהגים מקומיים בארץ.
3.
26/03/23
תרגול יחידה ראשונה באתר שפה 1, מה לשאול, איך לענות ואיך לברך.
מושגים חשובים בתרבות ושיחה על מעמד המשפחה בחברה הערבית וכיצד הדבר משפיע על התנהלות הפרט והבחירות שהוא עושה בחיים.
4.
02/04/23
מה שלומך? מה קורה במערכת הבריאות בארץ?
כיצד אני שואל ומתעניין, מגוון תשובות ואפשרויות.
על מצב הוראת העברית והערבית בארץ, איפה הבעיה?
מה עומד מאחורי המילים. חיבורים בין השפות וטעויות נפוצות.
5.
16/04/23
יחידה 3 - נשוי?
סטטוס משפחתי והרחבת אוצר המילים בתחום החברתי אישי על אירועים ומחויבויות, יחסים, חתונה וגירושים. הדומה והשונה בין שתי התרבויות.
6.
30/04/23
יחידה 4 - תסלם
מילות השאלה ומילות היחס, להעז לפתוח פה ולדבר, לשאול ולא רק לענות.
החגים המנהגים והאירוח, מה נכון להגיד, איך לברך, מה להביא ואיך להתנהג.
*עוברים שלב בקורס: הרחבת אוצר המילים בדגש על פעלים שימושיים.
7.
02/05/23
יחידה 5 – הווטסאפ המשפחתי
איך אני מציג אחרים ומספר עליהם, מספר על עצמי ומסביר את הקשר בין אנשים שונים.
תרגול גופים, הטיות וסיכום הפעלים שלמדנו עד כאן בזמנים שונים.
איך הערבית יכולה לעזור לי במקום העבודה: סוגיות מהשטח.
8.
14/05/23
המשך תרגול יחידה 5 באתר שפה 1
סיכום היחידות הקודמות, אוצר מילים, הגייה ונושאי תרבות.
מה קורה בעולם הערבי?
אקטואליה, יחסים, תוכניות, אירועים ועוד.
9.
21/05/23
בתככי ערבי? מה למדנו עד כאן?
מה עוד חשוב לנו לדעת רגע לפני סיום הקורס.
על החיים בארץ בתור מיעוט, אתגרים ורגישויות.
הרחבת אוצר המילים בתחום העיסוק של משתתפי הקורס ודיון בסוגיות שמעניינות אותם.
10.
01/06/23
סיור להיכרות החברה הערבית.