image
בתי מדרש אזוריים וכפר הסטודנטים ׳חי בהם׳
ישובי גוש עציון
  • לימוד תורה מעמיק ומשמעותי המחובר לחיים 
  • יצירה וכתיבה
  • עשייה קהילתית ויזמות תורנית
  • מלגה משמעותית
image
ימי שלישי
בית מדרש - גוש עציון/אפרת
image
קבוצת לימוד המאפשרת שיח ולימוד משותף, לצד לימוד אישי גמיש
image
מערכת לימוד וירטואלית אישית ופורום למידה פעיל
מסגרות הלימוד:
• מדע רפואה ונפש 
• רב תחומי - מדיני
• אתגרי הפסיקה
לפרטים והרשמה:
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
תכניות הלימוד 
"Icon made by freepic from www.flaticon.com"

תורה, חיים ומקצוע - מדע רפואה ונפש

חיבור עומק בין מקורות היהדות בני אלפי השנים למציאות העכשווית נפש ופסיכולוגיה. 
"Icon made by freepic from www.flaticon.com"

תורה, חיים ומקצוע - רב תחומי מדיני

מגוון סוגיות בתחומי תורה ומדינה ובתחומים השונים, מבט פרטי וציבורי, מפגש עם תחומי ניהול מדינה ממבט תורני.תורה ומקצוע רב תחומי.
"Icon made by freepic from www.flaticon.com"

עיון, פסיקה והלכה - אתגרי הפסיקה - רב תחומי

כשרות-איסור והיתר /שבת וההתפתחות הטכנולוגית /מקוואות/אחר 
יסודות העיון והפסיקה ,מראשית המקורות לפוסקי זמננו, אתגרי הפסיקה ושאלות הזמן במגון תחומים.
הכנה למבחן רבנות (למעוניינים)
מבנה לימוד שבועי 

מהלך השבוע

  •  7-10  שעות לימוד עצמאי ובחברותות 
  •  מפגש  שבועי כ-3 שעות

יצירה כתיבה ופיתוח

  • כתיבה בתחומי תורה ומקצוע, אופציה להשתלב במכון מחקר, הוצאה מהכח לפועל. 

עשייה לימודית-חברתית

  • שילוב ‘תורה מקצוע’  במודל ‘בין דורי’ : פנסיונר- סטודנט, שילוב ‘בין מגזרי’ , ומודל ‘רב גילאי’- נוער- סטודנט,  עשייה בקהילה
 
יצירת קשר
עמית 054-5501888

FacebookYouTubeWhatsappWebsite
image