image
בתי מדרש אזוריים ׳חי בהם׳
רמת השרון
 • לימוד תורה מעמיק ומשמעותי המחובר לחיים 
 • מותאם לעומס החיים
 • לימוד מונגש פיזי ווירטואלי
image
ימי רביעי
ישיבת רמת השרון – בית כנסת בר יוחאי - בית גוברין 4
image
קבוצת לימוד המאפשרת שיח ולימוד משותף, לצד לימוד אישי גמיש
image
מערכת לימוד וירטואלית אישית ופורום למידה פעיל
מסגרות הלימוד:
• סטודנטי־תורני־לימודי
• בית מדרש לאנשים עובדים
• תכנית פנסיונרים
לפרטים והרשמה:
שם פרטי
שם משפחה
נייד
מייל
תכניות הלימוד
"Icon made by freepic from www.flaticon.com"

תורה, חיים ומקצוע - חיבור עומק בין מקורות היהדות בני אלפי השנים למציאות העכשווית

 • נפש ופסיכולוגיה
 • רפואה טכנולוגיה ומדע
 • משפט ומדינה
"Icon made by freepic from www.flaticon.com"

עיון, פסיקה והלכה - לימוד נושא שלם מיסודות העיון, פסיקה וחיבור למציאות בימינו בידיעת ההלכה ומבחני הרבנות

 • תפילה וברכות
 • איסור והיתר - כשרות
מבנה לימוד שבועי 

שיעור פתיחה

 • ביום ראשון בערב שיעור אינטרנטי
 • דפי המקורות [תמציתיים ומורחבים] 
 • הכוונה ודגשי הלמידה

מהלך השבוע

 • לימוד עצמאי ובחברותות
 • ליווי ינתן על ידנו במגוון דרכים [מייל, טלפון, פורום מלווה]

מפגש הלימוד

 • שיעור פתיחה - לימוד בחבורה - שיעור מסכם
 • בימי שלישי  19:50-22:00
 
יצירת קשר
עמית 054-5501888

FacebookYouTubeWhatsappWebsite
image