image
עלות למשתתף: 150 ש"ח +מע"מ.
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום לחברי הלשכה ולחברי החטיבה הטכנולוגית.

לפרטים נוספים והרשמה
שם פרטי
שם משפחה
שם חברה
מייל
נייד
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לסמדר צרפתי:
בטלפון 04-8302106 או במייל [email protected]
FacebookWebsite