image
הזמנת נרות לחברות, ארגונים ומגזר ציבורי
פרטי הארגון:
שם הארגון
ח.פ./ע.ר.
רחוב
מספר בית
שם היישוב
פרטי המזמין:
שם פרטי
שם משפחה
תפקיד
טלפון נייד של מבצע ההזמנה
מייל
הזמנת נרות
ניתן לרכוש נרות בקרטונים של 48 נרות. בכל קרטון שמות אקראיים של נספים. ניתן להזמין נרות עם תוויות בעברית או באנגלית. המחיר לקרטון הוא 91.20 ₪ כולל מע"מ. הנרות מגיעים כשהתוויות כבר מודבקות עליהם! ניתן להזמין משלוח בעלות של 58.5 ₪ כולל מע"מ  לכל 4 קרטונים או חלק מהם, לכל יעד בארץ.
הזנת פרטי הרכישה:
מספר קרטונים להזמנה
מספר טלפון זמין למסירה לשליח
הסבר לשליח - מיקום מדוייק
פרטי אחראי תשלום:
שם פרטי + שם משפחה
תפקיד
טלפון נייד של אחראי תשלום
מייל של אחראי תשלום
ברצוננו להדגיש כי אספקת הנרות נעשית על ידי מפעל "מנורה אור חדש" המייצר את הנרות. התשלום מתבצע ישירות למפעל.

לאחר השלמת ההזמנה יישלח מייל סיכום הכולל הנחיות לביצוע התשלום בהתאם לבחירתכם.