image
סיור בנתיב הזיכרונות של בית הספר, מוזמנים להתרשם... פרוטוקולים, כתבות בעיתונות הארצית ובעיתוני "אהל-שם" (-:

בספטמבר 1961 עבר בית הספר מהמבנה ברחוב שדרות למדן 1 (הרצל פינת המרגוע), למבנה הנוכחי. במחברת עבת כרס, מצהיבה מצאתי עשרות הודעות שנכתבו עבור מורים ותלמידים. על המורים היה לקרא את ההודעות במחברת שהיתה מונחת בחדר המורים ולחתום את שמם על מנת לאשר קריאת ההודעה והמקרה הצורך העברתה לתלמידים. להלן קובץ הודעות מחודש אוקטובר 1961. 

הודעה לחברים מס' 107 א' - כ"ד בתשרי תשכ"ב
החברים מתבקשים להקפיד על רישום מדויק ביומנים:
 • איחורים וחיסורים. 
 • שאר פרטים ביומן: נושא השיעור, שיעורי בית וכו'.
המחנכים מתבקשים להקפיד על כך שרישום השמות והמקצועות שבכל עמוד יבוצע כהלכה.
עליהם לעמוד על כך שהיומנאים יבצעו את הדבר כהלכה.
כן יש למלא ללא דיחוי כל הפרטים בעמודים הראשונים של היומן (התלמידים, ספרי הלימוד וכו')
יומן מסודר- ערובה לסדר בביה"ס!
נא לחתום בטור המתאים בסוף המחברת! 

הודעה לחברים מס' 107 ב'
 • החברים מתבקשים לא להזמין תלמידים לשיחה לחדר המורים. (בבניין תהיינה פינות רבות וגם חדר לשיחה עם התלמידים).
 • החברים מתבקשים לא לשלוח תלמידים להביא חפצים מחדר המורים (תלמידים מחטטים בתיקי המורות- פתח לחטאת!).

הודעה לחברים מס' 108 - כ"ו בתשרי, תשכ"ב
הודעה למורי תנ"ך
ישיבת מורי התנ"ך תתקיים ביום א' כ"ח (8.10.1961) בשעה 13:30 בחדר האחות (החדר בסמוך לחדר המורים).
על הפרק: תכנית הלימודים להלכה ולמעשה.
נא לחתום: חלוקת החומר, ההספק וכו'. 
 1. גרוסמן המנהל
 2. י . הלל
 3. א. רובינשטיין
 4. י. שרפזון
 5. י. ארצי
הודעה לכתות א' וב'
מזכירים בזה לתלמידים כי החוגים ייפתחו בשבוע הבא.
על כל תלמיד לבקר בחוג אחד לפחות שיצוין בתעודת השליש ובתעודה השנתית.
לא תוצא כל תעודה אלא אם יש בה כל המקצועות והחוגים.
הודעה לכיתה א2 ו-א3
החוג ללטינית יתקיים ביום א' בשבוע החל מיום א' הקרוב כ"ח בתשרי 8.10.1961 
ל-א2 בשעה 3:30 אחה"צ
ל-א3 בשעה 5:00 אחה"צ
עד הודעה חדשה יתקיימו החוגים ללטינית בבניין הישן של ביה"ס שד' למדן 1 (הרצל פינת המרגוע).
לכל הכיתות
רופא ביה"ס מקבל יום יום במשרדו (המחלקה לחינוך בגן המלך דוד) בשעה 8:00-7:30 בבוקר.
הודעה לחברים – 11.10.1961
ביום ב' 16.10.1961 תתקיים ישיבת המורים להיסטוריה, לגיאוגרפיה לאזרחות וליהדות בת זמננו.
בסדר היום: בעיית תוכנית הלימודים, הספק, תיאום ונקודות מפגש בין המקצועות.
הישיבה תתקיים באולם זיוי בבניין הישן בשעה 5:30 אחה"צ.

הודעה למורים מס' 108 – 11.10.1961
 • המורים מתבקשים להחזיר בהקדם לידי ס. המנהל את הטפסים "תוכנית לימודים מפורטת" (חלק א' ו-ב') בשני העתקים לאחר מילוי כל הפרטים, לשם העברתם לפיקוח.
 • המורים אשר טרם הגישו את הטפסים הנ"ל, מתבקשים לפנות אל ס. המנהל לשם קבלתם.
 • הננו להזכיר לחברים שלאחר החזרת בחינה בכתב יש למסור לס. המנהל דו"ח על תוצאות הבחינה. את הטפסים הדרושים אפשר לבקש במפגש הדרוש מידי ס. המנהל.
 • המורים מתבקשים להודיע לתלמידים שעליהם לשמור על העבודות (הבחינות) בכתב המתוקנות לשם הצגתן למפקחים בעת הצורך, בצירוף הדו"חות..

הודעה לתלמידים מס' 109 – י' בחשוון תשכ"ב
 • התלמידים הרוצים בכך רשאים לבוא בסוודר אבל בתנאי מפורש: בסוודר של התלבושת האחידה. ללא כל סטיה.
 • התלמידים מתבקשים להשלים כל ההכנות לתלבושת החורף בהתאם לתקנון בפנקס התלמיד. מזכירים בזה לתלמידים כי יש להקפיד על הצבע האחיד.
תלבושת שתחרוג מהתקנון לא תאושר והדבר יגרום להפסד כספי. לכן יש להקפיד על מילוי הוראה זו. לפני שתפורסם ההוראה על תחילת תלבושת החורף- אין לבוא אלא בתלבושת קיץ ובסוודר אחיד לרוצים בכך.

הודעה מס' 110 - למחנכים של כיתות א - י' בחשוון תשכ"ב
ישיבת מחנכי כיתות א' תערך ביום ב' י"ג בחשוון אחר השיעור החמישי בחדר המנהל (קומה א').
א'1- ה' אורי גרוסמן
א'2- ה' רובינשטיין
א'3- ה' ורדי
א'4- ה' יצחק שרפזון
א'5- ה' מרגליות
בסדר היום: החינוך בכיתות א'

הודעה מס' 111 – למחנכים - י"ב במרחשוון תשכ"ב
על מחנכי הכיתות להקדיש את שעת החינוך הקרובה בהתאם להוראת משרד החינוך לנושא: האו"ם. (המחנך רשאי לבחור לו את הדרך  הרצויה להעברת הנושא: הרצאה, ויכוח על בעיה מרכזית הקשורה באו"ם וכו').
הודעה מס' 111 - לתלמידים – י' במרחשוון תשכ"ב
 1. מזכירים בזה לתלמידים כי רופא ביה"ס מקבל יום יום במשרדו (מחלקת החינוך, גן המלך דוד) בשעה 7:30 בבוקר. על כל חיסור מטעמי בריאות יש להביא אישור רפואי בחתימת רופא ביה"ס. על חיסור שלא מטעמי בריאות - במקרים יוצאים מהכלל - יש לקבל אישור מוקדם מהנהלת ביה"ס. הוא הדין בהתייצבות בלשכת הגיוס.
 2. לכיתות א' בלבד - מזכירים בזה לתלמידים כי עבודות בכתב יש לכתוב אך ורק על הגיליונות הרשמיים של ביה"ס. הגיליונות משני סוגים:
 3. לחיבורים ולמבחנים מקיפים.
 4. לבוחן (מבחן קצר).
את העבודות יש לשמור בתיקים מיוחדים לפי הוראת המורה. התיקים אף הם בהדפסה מיוחדת של ביה"ס. מקום הרכישה: בי"מס אליהו רחוב ביאליק פינת המעגל.

הודעה מס' 112 - לחברים  - ט"ו בחשוון תשכ"ב
פרלמנט התלמידים יתכנס מחר יום ו' ט"ז בחשוון (27.10.1961) בשעות VVI בהשתתפות שלושה נציגים מכל כיתה. הכיתות הנוכחות במושב הפרלמנט: א'1, א'2, א'3.על השינויים במערכת השעות למורים הנוגעים בדבר יודיע ד"ר כהנ"א.

הודעה מס' 113 - למורים
נא לשחרר את חברי הפרלמנט מכל הכיתות (שלושה נציגים לכיתה). עליהם להתאסף בקומה ג' (החדר האחרון משמאל).
הודעה מס' 114 - למורים
המורים מתבקשים לרשום ע"י שמותיהם את שעות הקבלה להורי התלמידים.
(סה"כ 17 מחנכי כיתות א'-ד' ו-15 מורים מקצועיים).

הודעה מס' 115 - לחברים
 1. מזכירים בזה למורים כי יש לרשום ביומן 10-7 ימים קודם את המבחן בכתב הניתן בכיתה.
 2. לפי התקנות של משרד החינוך (הוראות לביה"ס התיכוניים) אין לקבוע עבודה בכתב באותה כיתה, אלא שלוש פעמים בשבוע בהפרש של יום אחד בין עבודה לעבודה. למותר לציין שאין לקבוע שתי עבודות בכתב באותו יום בכיתה אחת.
 3. מזכירים בזה למורים כי העבודות בכתב נשמרות (בתיקים בחדר המורים- חיבורים בעיקר או בידי המורים) ועומדות לרשות המפקח וההנהלה. לאחר הודעה מוקדמת.
 4. החברים מתבקשים למסור דו"ח לד"ר כהנא על כל מבחן בהתאם להוראות משרד החינוך (הפיקוח דורש את הדוחות האלה כדי לבקרם).

הודעה מס' 116 – למורים – כ"ג במרחשוון תשכ"ב 
סדרי יציאתם של התלמידים בהפסקות הם:
 • בין שיעור ראשון לשני אין הפסקה. התלמידים נשארים בכיתות.
 • בהפסקות:
בקומה א' - על התלמידים פרט לתורנים וליומנאים לצאת מהכיתות אל החצר. אין נשארים במסדרון. 
בקומה ב' - על התלמידים לפנות את הכיתות הנ"ל. תלמידי קומה ב' רשאים להשאר במסדרון קומתם בלבד. 
בקומה ג' - כמו בקומה ב' למותר למציין שתלמידי קומות ב' ו- ג' אינם רשאים להשאר במסדרון קומה א' או להתעכב על המדרגות. עליהם לרדת אל החצר. 
כל החברים מתבקשים להקפיד על מילוי התקנות האלה.

הודעה למורי השפות הזרות
ישיבת מורי השפות הזרות תתקיים ביום ב' כ"ז בחשוון 6.11.1961 בשעה 18:30 בערב בקפה עצמאות גן דוד (ע"י ביה"ס הישן).
imageimageimageimage