אישור ניהול חשבון
במילוי טופס זה הנני מאשר/ת גישה קבועה לניהול חשבון ה-Smoove שבבעלותי 
למשתמש/ת שפרטיהם/ן מפורטים מטה
פרטי נותנ/ת ההרשאה
המייל שלכם כאן...
שם פרטי
שם משפחה
שם משתמש שלי
חתימת נותנ/ת ההרשאה
פרטי מקבל/ת ההרשאה
שם מקבל/ת ההרשאה
מייל מקבל/ת ההרשאה
שם משתמש מקבל/ת ההרשאה